Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding Fixrate september 2020 - Norges Råfisklag får i trålpose og skipssekk, en titt i glasskula og ny funksjonalitet på tur

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
16. Sep 2020 07:36

Nå som vi er ferdige med å fylle instagram og dets like med sommerbilder fra Lofoten, Geiranger, Jotunheimen og andre sjølberga bygder under himmelhvelvingen "sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover", og angsten for at prislappen på den nye hengekøyen kom med på bildene har lagt seg, er det dags for å bytte ut fjellsko med lakksko og returnere til (hjemme)kontoret og - ja nettopp, som du mistenker, en fersk løypemelding fra Fixrate. God lesing!

 

Overflod av innskudd og annen kapital gjør døren trang

Det var tydelig for oss at mange innskytere fikk annet å holde på med enn bankinnskudd da korona-pandemien var fersk. Men nå kan det virke som om mange har fått unna krisehåndteringen - før sommeren ble nemlig mye penger plassert på markedsplassen, og etter sommeren har det bare rullet på. 

Det kan bli trangt i hvelvet fremover. Mange banker rapporterer om overflod av innskudd og annen tilgjengelig kapital. Lav NIBOR gjør at innskuddene er billigere enn noen gang, men bankenes rentenetto har fått litt juling som følge av lave utlånsrenter. Og innskuddene kan jo ikke settes under null, med mindre bankenes kommunikasjonsavdeling mener at "all PR er god PR". Åja, du har en god hovedbankavtale på innskudd, sier du? Vel, da må du bare nyte din sigar mens du kan. Vi hører nemlig at stadig flere kunder får nullrente på sine kontoer i storbankene. Men vent nå litt! Da markedene stoppet opp her i vår dumpet Norges Bank penger i fanget på bankene. Nå er det vel signalisert at de utover høsten kommer til å skru igjen krana, og mange banker har kortsiktige lån som kommer til forfall løpende. Da trekkes noe kapital tilbake fra markedet, og i så fall er det muligens håp i siktet i form av økt etterspørsel utover senhøsten. 

Tips til innskyterne (og her hopper vi over tipset som handler om å ordne konto på Fixrate):

  • Vær på hugget, et godt tilbud blir ikke liggende veldig lenge på markedsplassen før det er fulltegnet

Tips til bankene:

  • Det er få/ ingen fastrentetilbud på markedsplassen - kanskje 6 eller 12 mnd innskudd kan være fristende.
  • Hva med å prøve de nye FRN - produktene? 2 eller 3 års binding, NIBOR3M + margin. Vi har kunder som ønsker dette, pronte rapido! For å aktivere mulighet til å legge ut FRN - produktene, må du som jobber i banken ta kontakt med oss så fikser vi resten.

 

Ny funksjonalitet - ønsker du å stille som pilotkunde?

Altså. Nå skal dere høre. Vi har flere kunder som har litt snevre behov. Særlig blant storkundene dukker det opp forespørsler som ikke besvares på markedsplassen. Det kan være at de ønsker å plassere litt mer enn maks-grense hos en bank, at de ønsker tilbud på fastrente osv. Derfor har vi klekket ut en idé om å la kunder komme med tilbud til bankene. Ja nettopp - vi snur markedsplassen.

Da vil Ola Nordmann AS kunne henvende seg til Bank A eller B (eller begge) direkte, med forespørsel om "XYZ". Vi har forsket litt på dette allerede, og kommende uke har vi mini-workshops med et par-tre kunder som skal dele sine tanker med oss. Det blir flere workshops, og om noen har spesielle ønsker for hvordan dette kan se ut og gjøres, er det bare å ta kontakt.   

 

Nye kunder og banker

Korona bremset aktiviteten i vår. Dermed har det hopet seg opp, og vi får sannsynligvis så mye å henge fingrene i at syv slag til jul, ja det får noen andre ta seg av.

  • 74 kunder er på tur inn på plattformen, samlet potensiale 11 mrd (forsiktige kalkulasjoner)
  • Noen eksisterende kunder venter på større banker, de har penger på luringa men er vel forsynt av de bankene som allerede er på plass på markedsplassen.
  • 8 banker er i prosess, noen har sendt varsel til finanstilsynet, andre venter på svar, og noen har ikke avholdt styremøte enda.
  • Prosessene, både mot banker og kunder, tar gjerne litt tid. Men i sum vil vi se jevn aktivitet utover høsten, til glede for begge parter. 

 

Case: I trålpose og skipssekk - Norges Råfisklag klikker inn fangsten

Norges Råfisklag SA har vært kunder av Fixrate i en ganske lang periode. I så måte har de fått testet konseptet godt. I tillegg har Råfisklaget en interessant historie, som går rett inn i "anbefalt lesing" for alle som er opptatt av kysthistorie. I dette caset deler økonomisjef Tommy Nygård litt historie om Råfisklaget og noen erfaringer fra bruk av Fixrate. 

 

Case: Familieeid selskap ble kunde kr 15 mrd

Hero Eiendom ble Fixrates kunde kr 15 milliard. Vi har fått mye hjelp og innspill fra økonomisjef Thomas Nguyen, så det var svært betimelig at akkurat dette selskapet gjorde transaksjonen som slo inn kr 15 mrd på kuleramma. Caset er delt tidligere i sommer, så dette er kanskje mest til glede for nye lesere. Les saken her.

 

Hvem er vi, og hva gjør Fixrate?

Fixrate er en digital markedsplass for store bankinnskudd. Vår visjon er å gi enklere tilgang til bedre betingelser for bedrifter som har overskuddslikviditet. Om du er en av dem som ikke har fått registrert din bedrift enda, ja da kan du gjøre det selv eller du tar kontakt med en av oss, så hjelper vi deg i gang:

Brynjar Ellingsen, daglig leder, mob. 952 08 151 eller brynjar.ellingsen@fixrate.no

Thomas Bruvik, salgssjef, mob. 997 02 000, eller thomas.bruvik@fixrate.no

Thomas Bahnsen, Key Account Manager, mob. 918 53 223, eller thomas.bahnsen@fixrate.no

Bjørn Oddvar Landsem, leder support, 412 51 918, eller bjorn.oddvar.landsem@fixrate.no