Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate
Kom i gangLogg inn

Personvernerklæring

Når du bruker fixrate.no gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

For å benytte tjenestene på fixrate.no må du være knyttet til en eller flere bedrifter/organisasjoner. Bedriften/organisasjonen du er tilknyttet er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Fixrate AS (heretter «Fixrate») er databehandler for personopplysningene.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Alle som skal bruke tjenestene på fixrate.no må logge inn med BankID eller en tilsvarende ID-løsning og registrere seg. I den forbindelse registrerer vi

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Fødselsnummer

Vi registrerer hvilke bedrifter du er knyttet og hvilken stilling, tittel og roller du har i disse bedriftene/organisasjonene.

Når en bedrift/organisasjon etablerer et kundeforhold til en bank må alltid en fysisk person representere bedriften overfor banken. Denne personen kalles en "kontoåpner". Dersom du skal opptre som kontoåpner, registrerer vi informasjon om din bostedsadresse.

Under bruk av tjenesten registrerer vi viktige handlinger som du gjør i forbindelse med bestilling av innskudd, oppsigelse av innskudd, åpning og signering av dokumenter og andre prosesser som er av vesentlig betydning for å gjennomføre et innskudd og forvalte en portefølje på fixrate.no.

Hvis du signerer dokumenter vil ditt navn, fødselsnummer og annen informasjon knyttet til signaturen bli registrert som en del av det signerte dokumentet.

Som en del av prosessene for å bestille innskudd eller forvalte en portefølje vil vi motta dokumenter fra banken som kan inneholde personopplysninger om deg.

Hvis du ikke er registrert som bruker, men abonnerer på Fixrate sitt nyhetsbrev, registrerer vi navn og e-postadresse i denne sammenhengen.

Når du bruker tjenestene på fixrate.no registrerer vi også teknisk informasjon om hvilken teknologi du bruker, om du bruker mobil eller laptop, nettleser, operativsystem og ip-nummer.

Formålet med innsamlingen

Formålet med innsamling av alle personopplysninger på fixrate.no er å tilby tjenestene på en trygg, effektiv og sikker måte.

Dersom du skal opptre som kontoåpner overfor en bank vil kontoåpners persondata brukes for å fylle ut et dokument som kontoåpner må signere. Dette kalles et ID-dokument og kan benyttes for å dokumentere at kontoåpner er en ekte, fysisk person. Dersom du signerer et ID-dokument vil det kunne bli sendt til banken som et ledd i opprettelsen av et kundeforhold med banken.

Vi oppbevarer dokumenter fra banken som inngår i prosesser for å gjøre et innskudd eller forvalte en portefølje. Vi oppbevarer disse dokumentene for at de skal være tilgjengelig for brukere som er knyttet til bedriften/organisasjonen som har gjort innskuddet.

Registreringen av handlinger du gjør under bestilling av innskudd og forvaltning av porteføljen gjøres for å kunne dokumentere hva som har skjedd overfor deg selv, bedriften/organisasjonen og banken som eier det aktuelle innskuddet og porteføljen.

Opplysninger som er registrert om deg, inkludert hvilken teknologi du bruker, vil i noen tilfeller benyttes av ansatte i Fixrate for å kunne avdekke feil eller bistå deg dersom du opplever problemer under bruk av tjenesten.

E-postadresse brukes for å kunne sende deg informasjon om prosesser som du eller andre i de bedriftene/organisasjonene du er knyttet til. Du kan også få tilsendt annen informasjon dersom du aktivt abonnerer på denne.

Vi sender ut nyhetsbrev til registrerte brukere med jevne mellomrom for å gi relevant informasjon om tjenesten. Du kan melde deg av nyhetsbrevet hvis du ikke ønsker å motta dette.

Tilgang til informasjon

Informasjonen som registreres om deg på fixrate.no er tilgjengelig for deg selv og ansatte i Fixrate.

Dersom du selv knytter deg til en bedrift/organisasjon eller aksepterer at andre knytter deg til en bedrift/organisasjon vil enkelte av dine personopplysninger bli tilgjengelig for andre som også er knyttet til denne bedriften/organisasjonen. Dette gjelder også ditt fødselsnummer.

Hvis du signerer et ID-dokument og opptrer som kontoåpner i en bestilling overfor en bank vil ID-dokumentet oversendes til banken. Hvis du signerer andre dokumenter som inngår i en prosess overfor en bank vil informasjonen i signaturen, inkludert ditt fødselsnummer, sendes til banken som en del av det signerte dokumentet.

Fixrate vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart utenom de som har avtale og leverer tjenester til Fixrate, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Tredjepart som leverer tjenester til Fixrate kan ikke bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål enn de som er oppgitt i dette dokumentet uten din tillatelse.

Oppbevaring og sletting

Opplysningene oppbevares hos Fixrate og hos tredjepart som leverer tjenester til Fixrate. Opplysningene oppbevares så lenge du er registrert som bruker på fixrate.no. Dersom du ber om å bli slettet som bruker vil også dine personopplysninger bli slettet. Hvis du er eller har vært knyttet til en bedrift/organisasjon og har tatt del i en prosess for å bestille et innskudd eller forvalte en portefølje for bedriften/organisasjonen vil ikke opplysninger som er vesentlige for å dokumentere disse prosessene bli slettet.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter Lov om behandling av personopplysninger og Personvernforordningen, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og forvalte en portefølje og for å oppfylle formålet bak fixrate.no. Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og b. I de tilfeller hvor vi bruker personopplysninger for formål som ikke er strengt nødvendige for å gjennomføre de prosessene som du selv har valgt å delta i på fixrate.no skjer dette alltid etter eksplisitt samtykke fra deg.

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Vi har gitt slik informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i Fixrate sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Fixrate ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Slike krav vil besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser kan rettes til support@fixrate.no.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapsler er nødvendig for å kunne bruke fixrate.no. Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Vi bruker blant annet informasjonskapsler for å registrere innlogging og sikre kommunikasjonen mellom din nettleser og fixrate.no.
  • For å få oversikt over hvordan tjenesten brukes. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre fixrate.no, og statistikk som viser hvordan tjenesten brukes er viktig for å gi oss innsikt i hvor vi er flinke og hvor vi kan bli bedre.
  • For å kunne tilby support og hjelp til brukere som ønsker dette.
  • For å kunne samarbeide med Google, Facebook og LinkedIn om å tilpasse annonser. Du kan reservere deg mot målrettede annonser fra disse her:

Du kan benytte de åpne sidene på Fixrate uten å akseptere informasjonskapsler. Hvis du vil opprette en brukerkonto på Fixrate og logge inn må du akseptere informasjonskapsler for at tjenesten skal fungere. Du kan reservere deg mot informasjonskapsler som brukes til markedsføringsformål ved å benytte tjenestene som er beskrevet ovenfor. Selv om du reserverer deg mot informasjonskapsler for markedsføringsformål vil du fortsatt kunne opprette en brukerkonto og benytte Fixrate.

Du bestemmer selv om du vil akseptere at informasjonskapsler lagres på din maskin ved å benytte innstillingene i nettleseren. På nettvett.no kan du finne en utfyllende beskrivelse av hvordan du kan gi eller trekke tilbake samtykke til informasjonskapsler. Hvis du ikke aksepterer noen informasjonskapsler kan du bare benytte de åpne sidene på fixrate.no.