Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Slik kan bedrifter dra nytte av å plassere penger i likviditetsfond

Skrevet av Team Fixrate
|
22. Apr 2024 07:25

Fixrate har siden oppstart i 2017 gitt bedrifter enklere tilgang til bedre betingelser for sine bankinnskudd. Bedrifter har plassert over 60 milliarder kroner i bankene som annonserer på markedsplassen. Nå tilbyr Fixrate også handel i rentefond, og mer spesifikt har vi spesialisert oss på likviditetsfond. Hvorfor lanserer Fixrate denne tjenesten, og hvorfor er dette positivt for bedrifter?

Fixrate har hatt fokus på å utvikle en tjeneste som enklest mulig gir bedrifter god rente, og svært mange bedrifter har benyttet tjenesten til å evakuere driftskonto med tilnærmet nullrente, eller en hovedbank som har vært lite villige til å tilby en rente man fortjener. Underveis i denne utviklingen har vi oppdaget at mange også ønsker å plassere penger i rentefond med lav risiko, altså likviditetsfond. Hvorfor ønsker de dette?

Rentefond har høyere risiko enn banksparing, men lavere risiko enn aksjefond. Det regnes for å være på nedre del av risikoskalaen. Inne på plattformen kan man gå inn på hvert enkelt fond for å finne mer detaljer om fondets risiko.

Bankinnskudd medfører binding

Bankinnskuddene som tilbys via Fixrate har bindingstid eller oppsigelsestid. Bindingstid kan forklares enkelt – man binder pengene for en gitt periode, typisk 6 eller 12 måneder til en gitt rente. Innskudd med oppsigelsestid fungerer på en litt annen måte – man putter pengene i banken, og der kan de i teorien stå til Dovre faller, men om man skal ha ut pengene må man varsle 1 måned i forveien. Felles for innskudd med binding og innskudd med oppsigelsestid er at de begge er temmelig låst, og lite likvid. Likviditetsfond er mer fleksible, og på dette området kan likviditetsfond gi en merverdi sammenlignet med bankinnskudd.

Likviditetsfond for fleksibilitet

Vi erfarer at større bedrifter gjerne følger en strategi som inkluderer både innskudd med binding og likviditetsfond. Disse bedriftene innehar gjerne en del likviditet, og har god kontroll på fremtidige kontantstrømmer og investeringer. En av de viktigste egenskapene ved likviditetsfond er likviditeten – dersom en bedrift trenger likviditet, kan likviditetsfond innløses med normalt to-tre dagers oppgjørstid.

For ytterligere informasjon om likviditetsfond kan vår guide til rentefond leses.

Korte og lange penger

Mange av kundene som benytter Fixrate har altså både innskuddsprodukter med binding eller oppsigelsestid og likviditetsfond. Ofte ser vi at:

  • Bankinnskudd typisk brukes på penger som skal stå i 1 måned pluss (produkter med oppsigelsestid har gjerne 1 måned oppsigelsestid)
  • Likviditetsfond typisk brukes for penger som er tiltenkt horisont på én måneder pluss, men kan også ivareta en buffer som raskt kan gjøres likvid

Merverdien ved Fixrate

Altså – bedrifter som innehar likviditet, og som har kontroll på sine budsjetter, vil ha behov for å plassere penger. Nå som Fixrate også tilbyr plasseringer i likviditetsfond får våre kunder tilgang til en one-stop-shop for likviditetsplasseringer. 

Ved å benytte Fixrate får bedriftskunder tilgang til innskuddstilbud fra over 60 banker, og kan i tillegg handle fond fra kjente leverandører. Rapportering er også tatt hånd om, bedriftene finner både kontoutskrifter fra banker samt avkastningsrapporter for fondene via vår plattform. 

Lykke til med likviditetsplasseringene!

 

 

Dette er en informasjonsartikkel som er utarbeidet for å gi en generisk og forenklet innføring om likviditetsplasseringer. Denne teksten er ikke ment å utgjøre investeringsråd eller investeringsanbefalinger, ei heller juridisk rådgivning. Personer som vurderer å investere bør søke rådgivning før eventuell investering gjøres. Husk også at historisk avkastning aldri er noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ, og investert kapital kan gå tapt.