Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juni 2024

Logg av, glem det, det er sommer!

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Mange vil nok tenke at overskriften peker i retning av en oppfordring til å koble av og ta livet med ro i sommer. Det er i og for seg noe man bør gjøre, men det var egentlig ikke intensjonen bak overskriften. Det var mer en oppfordring til de som har store lån. For Norges Bank kom, som forventet, ikke med noen gladsak da de 20.juni fortalte om uendret styringsrente.

Samme leksa som sist måned. Fortsatt høy (men fallende) prisvekst, svak kronekurs, sterk lønnsvekst (som gir prisvekst). Men mange piler peker i riktig retning – fallende prisvekst i utlandet og en kronekurs som har styrket seg ørlite grann. Renten skal visstnok settes ned i 2025, og Norges Bank forventer at inflasjonsmålet på 2% nås i 2025.

Derfor bør de med større lån logge av mobilbanken i sommer, mens de med innskudd fint kan følge med fra dag til dag.

Og apropos aktivitet. Av tallene fra månedsrapporten ser vi at det ikke har vært stor aktivitet i juni. Derimot kan vi melde at det har vært full fart hva angår rentefond, som vi jo har begynt å tilby via plattformen. Vi har passert 7 milliarder i volum i rentefond, og forventer stor aktivitet fremover. Kanskje skal vi inkludere noen slides fra dette markedet også i rapportene fremover. Vi bør kanskje titte litt på det.

For øvrig forventer vi ikke noen store krumspring på markedsplassen i sommer. Typisk går markedet i feriemodus – bankene har fylt på med den kapitalen de trenger, og potensielle innskytere har annet å holde på med.

Vi ønsker våre kunder en strålende sommer, og ser frem til en spennende høst i rentemarkedet!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år168,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juni25,9 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juni717 millioner kroner

Innskudd siden oppstart64,98 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,06%+0,01%+0,02%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,96%-0,07%-0,07%
Fixrate 100 millioner5,09%+0,06%+0,04%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,73%0,00%+0,02%
Styringsrente4,50%0,00%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,10%+0,01%+0,02%
90 dager5,18%+0,01%+0,02%
6 måneder5,10%+0,15%+0,12%
12 måneder5,13%-0,28%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,31%+0,02%+0,00%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%-0,00%
> 15 0000,33%+0,02%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461