Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mai 2024

Pengepolitikken virker.. Sakte.

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


I utgangspunktet skulle utgangen av en pandemi hvor myndighetene kaster penger ut fra helikoptre være et utmerket utgangspunkt for en spennende oppfølger. Sjansene for en «hard landing» burde absolutt være tilstede, men så langt blir publikum snytt for dramatikk. Renten har gått opp, inflasjonen har gått ned, ting har kort sagt beveget seg fra rød til grønn sone. Per april er KPI-veksten 3,6%, M2 er 0% og K2 3,2% (alle tall 12mnd vekst).

Vi noterer oss at gjennomsnittsrenten for innskudd (SSB) faktisk har falt en liten skjerv, men fallet er så lite at psykologene neppe trenger å holde av timer til rentenistene av den grunn. Men, et fall er et fall, og den som av en eller annen grunn har ruget på penger i madrassen i påvente av enda høyere innskuddsrenter i banken ligger an til å bli skuffet. Det er neppe kontroversielt å si at vi er på en rentetopp.

Aktiviteten på plattformen har vært lav, noe vi mistenker er et resultat av at bankene er noe konservative i sine marginer til kundene. Dette har nok sammenheng med overheng av kapital etter pengetrykkingen (høy sparing), mens kredittveksten er fallende. Et boost i kredittvekst vil nok bli tatt godt imot av bankene, som i neste runde må jakte finansiering for nye utlån. Og eureka – da vil nok også kampen om innskuddskronene tette seg til.

Vi skal vel alle være glade for utsikter til «soft landing», betalingen er at markedsrapporter som denne tenderer i retning av å bli kjedelig. En billig pris å betale, vil nok noen si.

Lykke til i jakten på bedre innskuddsrenter!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år143,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mai26,7 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mai542 millioner kroner

Innskudd siden oppstart64,33 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,04%+0,05%-0,01%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner5,03%+0,11%-0,01%
Fixrate 100 millioner5,04%+0,05%+0,00%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,71%+0,04%-0,01%
Styringsrente4,50%+0,25%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,08%+0,06%-0,01%
90 dager5,16%-0,06%+0,00%
6 måneder4,98%%0,00%
12 måneder5,13%-0,31%-0,02%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,31%+0,01%+0,00%
5 000 – 15 0000,33%+0,00%+0,00%
> 15 0000,32%+0,02%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461