Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mars 2024

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Så, i mangel av morsomme endringer i tallene fra Fixrate – små endringer i rentenivåer og et stabilt klima – tar vi i denne kommentaren en titt på rentemarginen i bankene. To viktige marginer er under lupen – innskuddsmargin og utlånsmargin, som i sum utgjør bankenes rentemargin. [Tallene er hentet fra SSB](https://www.ssb.no/statbank/table/10700). Her dras de lange linjene, tallene går tilbake til 2013.

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR (3 mnd. effektiv) ved utgangen av måneden, innskuddsmarginen er differansen mellom bankenes innskuddsrente og NIBOR, rentemarginen er differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten.

Så, hva bør man legge merke til her, når vi ser på hele tidsperioden?

1. Bankenes rentemargin har løftet seg til over 3,5%, det høyeste nivået i perioden

2. Utlånsmarginen har egentlig jevnt og trutt falt, men stiger litt nå de siste kvartalene (2,04%)

3. Innskuddsmarginen er normalt lavere enn utlånsmarginen, men har fått en skikkelig boost de siste årene

Ved første titt på grafen kan man tro at innskuddsmargin og utlånsmargin er perfekt korrelert, noe som også skulle henge bra på greip når man vet at begge marginene beregnes ut fra NIBOR. Og bankenes porteføljer, både for innskudd og utlån, kan jo uttrykkes i form av NIBOR pluss eller minus margin. Men vi vet jo at de fleste kunder har lån og innskudd som er knyttet til såkalt «per tiden» - rente.

Disse produktene rentejusteres etterskuddsvis med varslingsfrist fra bankene. Og da oppstår muligheten for gode, gamle knep, ved at bankene er fremme i skoene ved renteendringer de tjener penger på (eks. justere opp lånerenten) og noe mer sendrektig endrer renten hvis de taper penger (eks. justerer opp innskuddsrenten). Nå er ikke bankene i en situasjon hvor de helt fritt setter sine priser, en viss konkurranse finnes jo.

Et generelt tips, er at når en banksjef begynner å snakke om viktigheten av solide banker, dugnad og slikt, ja da er det dags for å vurdere alternativene. Av tallene, og bevegelsene som har skjedd de siste årene, kan vi si at bankene virkelig har kost seg med innskuddsmarginene mens utlånsmarginene har vært under mer press. Dette henger også på greip med fallende låneetterspørsel i takt med økende renter, dvs brems av lånefesten.

De senere kvartals utvikling indikerer at innskuddsmarginen er på tur ned igjen, noe som henger på greip med utviklingen vi har sett i markedsrapportene de siste månedene. Renten på bankenes standard bankkontoer har økt (økt konkurranse, fallende innskuddsdekning i bankene), og følgelig faller marginen. Parallelt øker utlånsmarginene, noe som muligens kommer av at den siste renteøkningen tas ut mot kundene.

Igjen blir det spennende å se fremover, og på hvordan dette utvikler seg i et fallende rentemarked (når det skulle komme). Og uavhengig av rente og retningen på renten, vil det nok også i fremtiden være svært lønnsomt å velge banken som gir best rente – det er nemlig marginer som er bankenes melk og brød, og disse vil de kjempe hardt for i overskuelig fremtid.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år91,2 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mars30,1 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mars705 millioner kroner

Innskudd siden oppstart63,37 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,06%+0,03%+0,03%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner5,05%+0,21%+0,17%
Fixrate 100 millioner5,00%-0,02%+0,02%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,73%+0,01%+0,03%
Styringsrente4,50%+0,25%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,09%+0,03%+0,03%
90 dager5,17%-0,01%+0,03%
6 måneder4,98%+0,62%+0,03%
12 måneder5,40%+1,03%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i marsEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,30%-0,01%+0,00%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%-0,00%
> 15 0000,32%+0,03%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461