Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


februar 2024

Innskuddsrenten fremover?

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Både Norges Bank og ekspertene der ute mener at vi subber taket for styringsrenten, og det forventes rentekutt i løpet av 2024. Nå er norsk økonomi i en særstilling, og kanskje er vi landet som kommer til å drøye mest med rentekutt, ettersom dette landet synes å være vaksinert mot økonomiske tilbakeslag som faktisk påvirker økonomien. Hvordan påvirker dette innskuddsrenten?

Vi kommer fra et lavrenteregime, og mens Norges Bank har skrudd renten i taket har bankene parallelt skrudd lånerenten opp. Innskuddsrenten har de vært noe mer forsiktige med, og følgen er rekordstore innskuddsmarginer for bankene. Kunder som har benyttet seg av standardprodukter har opplevd «forsinkelser», og har fått oppjustert sin innskuddsrente etterskuddsvis. Parallelt har kunder som har knyttet sin konto mot NIBOR3M vært med på oppturen fra dag én, og har fått markedsrenten rett i hvelvet under hele oppturen.

Nå som rentetoppen er nådd, har NIBOR3M (pengemarkedsrenten) stabilisert seg, og surrer rundt mellom 4,5% og 4,8%. Bankenes standardkontoer har stabilisert seg på nivåer mellom 3 og 4,4%. En rentenedgang vil øyeblikkelig slå inn i NIBOR3M, mens bankene da står overfor et valg: Skal de da, i et fallende rentemarked, gjøre som de gjorde i et stigende rentemarked – altså holde igjen renteendring, noe som vil være til fordel for kunden? Eller vil de øyeblikkelig redusere innskuddsrentene for å maksimere egen margin?

Rent bedriftsøkonomisk – ja det må vi huske på, bankene er å anse som bedrifter for øvrig – bør bankene raskt sette ned rentene for å unngå å gi ved hvelvdørene. Men konkurransesituasjonen vil bestemme dette. Noen kan finne på å holde igjen renten for å styrke konkurransekraften, andre flommer over av penger og setter ned tvert de har mulighet. Det viktigste for innskuddsrenten er konkurransen mellom bankene, men også prisnivå i markedet for øvrig vil påvirke innskuddsrenten. Her kommer sertifikatpriser og slikt også inn i bildet, men all tid det foreligger nok penger i banksektoren vil konkurransen først og fremst stå mellom bankene.

Kunder som er knyttet til NIBOR3M vil uansett få en fair pris, og gitt at bankene holder igjen innskuddsrenten på standardprodukter skal man ikke se bort i fra en utvikling som gjør det mulig å få enda litt bedre marginpåslag på kontoprodukt med binding via Fixrate. Den som har penger på bok får se!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år62,0 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i februar29,8 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i februar818 millioner kroner

Innskudd siden oppstart62,64 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,03%+0,00%+0,01%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,88%+0,05%-0,07%
Fixrate 100 millioner4,98%+0,02%+0,01%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,70%-0,01%+0,01%
Styringsrente4,50%+0,50%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,06%-0,00%+0,01%
90 dager5,14%-0,06%+0,01%
6 måneder4,95%+0,59%0,00%
12 måneder5,40%+1,03%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,30%-0,01%+0,00%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%+0,00%
> 15 0000,32%+0,03%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461