Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


januar 2024

Rentetopp?

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Som ventet ble det ikke endringer i styringsrenten i januar. Altså tikker den videre på 4,5%, og Norges Bank forventer å holde renten der i «en god stund fremover». Begrunnelsen er at prisveksten ute har avtatt, kronen har styrket seg (mer enn Norges Bank forventet), veksten i norsk økonomi er lav og at prisveksten er om lag som anslått. Prisveksten er fortsatt et problem, men det virker som om dagens rentenivå gradvis vil kvele denne (Norges Bank).

Med andre ord kan det virke som om vi er på en rentetopp. Neppe en dårlig nyhet for de som tok for seg av «gratislån» i forkant av Norges Banks rentemaraton det siste året. Så får vi se da, hvor lenge renten holder dagens nivå. Det vi vet, er at enkelte ikke vil overleve (økonomisk) perioden vi står foran. Vel er vi kanskje på en rentetopp, men som alle fjellvante vet, så kan også nedstigningen fra toppen være krevende og lang, særlig om det skulle være mye traversering i høyden.

Over i et mer høydevennlig miljø kan vi titte på skjermen foran oss (markedsrapporten), og den viser at styringsrenten og NIBOR3M snart smelter sammen. NIBOR3M har endret seg med 0,01% siste seks måneder, mens styringsrenten har blitt løftet med 0,75%. Marginpåslaget som kunder oppnår (som tillegg til NIBOR3M) har også vært svært stabilt siste 6 måneder, noe som indikerer stabilitet i prisingen av risiko og jevn konkurranse mellom bankene. Der må vi vedkjenne at våre spådommer så langt har gått stang ut – vi forventet å se større differanse i prisingen ved at konkurransen om innskuddskronene skulle øke. Dette har vi ikke sett så mye av på markedsplassen enda, det viser seg nemlig at bankene holder sin innskuddsdekning temmelig godt, til tross for et noe knappere pengemarked. Men så kan vi også se at storbankene har økt prisene på standardproduktene jevnt og trutt siste seks måneder, noe som indikerer sterkere etterspørsel etter innskudd. Det er ikke umulig at dette vil smitte over på markedsplassen i form av høyere marginpåslag. Det kan også være, at bankene endelig har gitt etter for et sterkt press om å øke rentene – de fikk mye pepper her i høst da lånerentene skjøt i været mens innskuddsrentene ble holdt nede.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år33,2 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i januar33,2 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i januar2 003 millioner kroner

Innskudd siden oppstart61,64 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,03%+0,04%-0,02%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,96%+0,15%-0,06%
Fixrate 100 millioner4,99%+0,04%-0,03%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,70%+0,01%-0,02%
Styringsrente4,50%+0,75%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,06%+0,02%-0,02%
90 dager5,14%-0,03%-0,02%
6 måneder4,95%+0,59%0,00%
12 måneder5,40%+1,03%-0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i januarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,30%-0,02%+0,00%
5 000 – 15 0000,33%+0,00%-0,00%
> 15 0000,31%+0,02%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461