Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


oktober 2023

Rufsete sjø gir trøbbel i sjekta

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Første dagen i november måned besluttet komiteen i Norges Bank å holde styringsrenten uendret, altså på 4,25%.

Komiteen skriver at presset i norsk økonomi avtar. Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy. [Norges Bank skriver](https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2023/november-2023/?tab=134289): «Siden Pengepolitisk rapport 3/23 har prisveksten falt mer enn ventet, og den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått. På den annen side kan svekkelsen av kronen bidra til å holde inflasjonen oppe».

Det er ikke bare bare å være en liten, åpen økonomi. Man kan se for seg en liten sjekt, på tur ut på storhavet. I pent sommervær er det fint å være i en liten, åpen båt, med mulighet til å gå i land for en grillutflukt hvor som helst, når som helst. Man er ikke nødvendigvis misunnelige på de som er i den store båten, og som er prisgitt kapteinens innfall hva angår valg av utflukter. Ja kanskje sågar ler man litt av tullingene som har bundet seg til masta i storbåten, og som ikke får bestemme noe selv? Men har du sett – når uværet setter inn, ja da er det en viss fare for at man blir sittende der på en holme, med laber fres i et sønderplasket bål og akterutseilt av storbåten og dens mannskap – eller enda verre, man sitter der i sjekta med øsekaret i full vigør, uten mulighet til å påvirke båtens retning da årene er ustyrlige der i duvingen. Det er da man innser at man er prisgitt omgivelsene.

Det er dette Norges Bank er besjeftiget med nå. Øsekaret går, og årenes takt har liksom ikke noe å si. Sjekta er intet mindre enn tatt av storhavet.

Det blir spennende å se om sjekta får ønsket retning, at kronen kommer «på plass» og inflasjonen kommer under kontroll. Eller om Norges Bank må øke rentene ytterligere for å få retning på kjølen.

Beveger vi oss bort i fra det maritime ser vi for øvrig i markedsrapporten at business is as usual. Det er temmelig store merverdier å hente for bedrifter med penger på bok, selv om bankene etter hvert nå har begynt å prise opp innskuddsrentene på sine standardkontoer.

Lykke til på storhavet!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år341,6 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i oktober42,0 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i oktober866 millioner kroner

Innskudd siden oppstart56,70 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,04%+0,98%+0,00%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,88%+0,96%+0,03%
Fixrate 100 millioner5,05%+1,02%+0,02%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,73%+0,99%0,00%
Styringsrente4,25%+1,25%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,08%+0,98%+0,00%
90 dager5,28%+1,07%+0,09%
6 måneder4,36%+1,22%0,00%
12 måneder5,04%+0,88%+0,67%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i oktoberEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,30%-0,03%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%+0,00%-0,00%
> 15 0000,30%-0,00%+0,01%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461