Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


august 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


I august vedtok Norges Bank å heve styringsrenten til 4%. I følge Norges Bank vil fortsatt høy inflasjon medføre behov for økte renter fremover, med forventning om økt styringsrente i september (Norges Bank). Av utviklingen i NIBOR3M kan man lese at markedet muligens priset inn to rentehevninger i august, mens markedet bare fikk én. NIBOR3M falt tilbake litt, og har stabilisert seg mot styringsrenten.

Høyere renter har vekket mange, og oppmerksomheten mot rentemarkedet er stigende. Makrobildet er urolig, og spørsmål om resesjon, krig og energi henger fremdeles i lufta. Ekspertene mener at det er en viss sjanse for at børsene kan få seg en knekk, og jamringen om TINA (There Is No Alternative) blir mer og mer fjern ettersom rentene stiger. Refleksjonen investorer der ute gjør seg, er at når man kan få fem prosent i rente på bankinnskudd, og med normal forventning om 8% avkastning i aksjemarkedet, hvorfor da sitte tungt i aksjer når verden er urolig?

At TINA har fått mindre relevans vises etter hvert også i data. Av søylediagrammet under ser vi volumene i innskudd med kort og lang binding har økt, både for husholdninger og ikke-finansielle foretak. For korte bindinger (innskudd med oppsigelse til og med 90 dager eller binding under 2 år) er veksten særlig stor for husholdningene, hvor volumene er opp ca 90%. For bedriftene øker volumene med 30%. For innskudd med lengre binding (oppsigelsesfrist over 3 mnd eller fast binding over 2 år) har volumene for bedrift økt med over 300%, og for husholdningene har økningen vært ca 60%. Vel fra svært lave volumer som utgangspunkt.

Disse endringene indikerer a) at bankene begynner å gi relevante tilbud på bundne innskuddsprodukter eller b) kundene har blitt mer observante på eksisterende tilbud. Vi tror kanskje på en kombinasjon av dette, og forventer enda mer fokus på rente generelt og innskuddsrente spesielt i tiden som kommer.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år255,7 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i august44,2 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i august1 533 millioner kroner

Innskudd siden oppstart54,14 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate5,03%+1,43%+0,05%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,84%+1,23%+0,03%
Fixrate 100 millioner4,97%+1,39%+0,02%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,72%+1,46%+0,03%
Styringsrente4,00%+1,25%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,07%+1,45%+0,03%
90 dager5,20%+1,48%+0,03%
6 måneder4,36%+1,22%0,00%
12 måneder4,37%+0,29%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i augustEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,31%-0,04%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%+0,01%
> 15 0000,29%-0,01%+0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461