Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juli 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Det har vært mye fokus på renter det siste året, og særlig har oppmerksomhet vært rettet mot at bankene setter opp lånerenten raskere enn innskuddsrenten. Dette fenomenet er tydeligvis en gjenganger i ulike land, og såpass irriterende er det visstnok for svenskene, at den svenske finansministeren Elisabeth Svantesson ringte bankene for å be dem sette opp innskuddsrenten (DN 06.08.2023).

Men hva er bakgrunnen for misnøyen? Norges Bank startet klatringen fra nullrente 27. september 2021, og fikk fart på renteoppgangen høsten 2022. I denne perioden har vi gått fra 0% rente til 3,75% rente, og «spillrommet» som bankene og kundene opptrer i har blitt større. I et marked med nullrente har bankene begrenset handlingsrom.

Kunder som sover, og som har mye penger på bok til lav innskuddsrente, går glipp av mindre rente når innskuddsrenten er lav. Tilsvarende, når den er høy, går de glipp av mer. Dette slår rett inn i bankenes marginer. I et nullrentemarked tjener de ikke noe særlig penger på innskudd, mens når renten går opp, ja da kan banken putte betydelige summer rett i foret.

Bankenes innskuddsmargin beregnes ved differansen mellom hva de betaler for innskudd og pengemarkedsrenten (NIBOR3M). SSB publiserer kvartalsvise tall for innskuddsmargin:

Tabellen viser bankenes innskuddsmargin – og dermed fortjeneste – for tre sektorer. Av tallene kan vi se at kommuneforvaltningen får godt betalt fra bankene. Videre har bankene virkelig fått sving på marginen siden vi startet klatringen fra nullrente. Siste observasjon, altså andre kvartal 2023, viser også at bankenes margin på husholdningene er større enn på bedriftene. Vi er straks på en innskuddsmargin på 2,5% for husholdningene, mens marginen på bedriftene er ca 1,8%.

Vi slenger oss på DNs kommentar fra 06.08, hvor de konkluderer med at det må være greit at bankene driver butikk, uten at politikere skal legge seg borti hva de driver med. Ansvaret for egne vilkår, i dette tilfelle innskuddsrente, ligger på den enkelte bedrift. Og om din bedrift er med på å finansiere heftige innskuddsmarginer til bankene, ja da skal du vite at det er forholdsvis enkelt å ordne dette, til din bedrifts beste.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år209,9 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juli43,7 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juli1 250 millioner kroner

Innskudd siden oppstart52,78 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,98%+1,41%+0,30%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,80%+1,21%+0,28%
Fixrate 100 millioner4,94%+1,34%+0,29%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,68%+1,44%+0,31%
Styringsrente3,75%+1,00%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager5,03%+1,42%+0,31%
90 dager5,17%+1,46%+0,31%
6 måneder4,36%+1,22%0,00%
12 måneder4,37%+1,68%+0,35%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juliEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,31%-0,04%-0,00%
5 000 – 15 0000,32%-0,01%-0,00%
> 15 0000,29%-0,01%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461