Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


juni 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Før vi kommenterer rentebildet samt tilføyer noen betraktninger om pågående flåing av bedrifter som har for mye penger på driftskonto, synes vi det er betimelig å nevne at bedrifter bare i juni måned hadde en merverdi ved å bruke Fixrate på 36,8 millioner. Det tilsvarer 19 388 par Hugo Boss- briller. Og det uten å gjøre seg til kjeltring – brillefint!

Så, over til det mer saklige hjørnet. Ikke uventet har sentralbanksjef Ida Wolden Bache fått NOK, og renten ble satt opp 0,5% 22.juni. Følgende hovedpunkter ble listet opp som drivere for en høyere styringsrente:

– Inflasjonen fortsatt klart over målet (6,7% nå, målet er som kjent 2,5%)

– Styringsrentene har blitt satt opp mer i utlandet enn hjemme

— Kronekursen har svekket seg mye siste 12 mnd

– Økonomisk aktivitet i Norge holder seg høy

Mon tro om en fersk oppdagelse av at årets sydentur kom til å bli skrekkelig dyr fikk Bache til å steile? Uansett, renten ble kneppet opp et par hakk, og «ruver» nå på 3,75%. Videre sier Norges Bank at rentebanen må jekkes opp, og det forventes en styringsrente i løpet av høsten på 4,25%. Men, det er lys i horisonten.

Andre land har passert inflasjonstoppen, og også i Norge ser vi positive tegn som vil dempe temperaturen i økonomien – trykket vil falle pga høyere rentenivå, og flere vil miste jobben fremover (og det er jo bra, såfremt du er makroøkonom og ikke en av de som mister jobben). Og når folk mister jobben, ja da reduseres lønnspresset ved at bedrifter slutter å overbetale hverandre i tøff konkurranse.

Noe vi alle har oppdaget, er at renter og inflasjon har utallige bevegelige deler og er krevende greier å predikere. Men, gitt den høye inflasjonen og kronekursen som torpederer sydenturen til Bache og andre, er det nok stor usikkerhet også i den ferske rentebanen som ble publisert 22. juni.

Så, noe mer angripelig men dog uforståelig for oss som følger med innskuddsrenter på daglig basis. Av tabellen under, som vi publiserer hver måned, kan leserne se at storbankenes tilbud på plasseringskonto for bedrift ikke er all verden. Men det glade vanvidd finner man når man titter på prisene på driftskonto for bedrifter. Det er for oss i Fixrate vanvittig at mange bedriftseiere finner det behagelig å ha penger på driftskonto.

En rask (og for dere udokumentert) titt på prislisten til flere av de større bankene, viser at driftskontoer knapt forrentes. Én av bankene er såpass frekke at de tilbyr 0% rente på driftskonto. Så der fikk dere årets sommergave fra Fixrate. Ta en titt på driftskontoen, sett opp et likviditetsbudsjett, flytt alle pengene som kan plasseres på litt sikt til alternative løsninger. For 0% rente på konto nå? Det trenger du ikke nøye deg med. Ærlig snakka.

Fortsatt god sommer!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år164,8 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i juni36,8 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i juni1 515 millioner kroner

Innskudd siden oppstart51,55 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,67%+1,10%+0,40%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,52%+0,86%+0,33%
Fixrate 100 millioner4,65%+0,97%+0,43%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M4,37%+1,11%+0,41%
Styringsrente3,75%+1,00%+0,50%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager4,72%+1,10%+0,41%
90 dager4,85%+1,12%+0,42%
6 måneder4,36%+1,22%0,00%
12 måneder4,02%+1,52%0,00%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i juniEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,32%-0,04%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%-0,00%
> 15 0000,29%-0,01%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461