Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


mai 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Den søte tiden hvor en norsk student kunne studere ved et universitet i utlandet uten å bo i telt under en bro er over. Med en EUR/NOK på 11,82 og USD/NOK på 11,06 ser det mørkt ut. Akkurat nå er det lett å se et fremtidsscenario hvor man som bestefar eller bestemor kan ta sitt barnebarn på fanget, og si «vet du, da jeg var ung fikk vi en dollar for fem kroner og femti øre.. Og en euro kostet bare 8 kr!»

Men hvorfor er kronen så svak? «Ekspertene» krangler og sloss om årsaken til kronesvekkelsen. Er det en vanskjøttet skattepolitikk som medfører økt politisk risiko med påfølgende salg av kroner fra utlendinger som har skylden? Er det en rentedifferanse hvor NOK-renten er lavere enn andre renter som driver kronen nedover? (Hvor ble det forresten av renteparitet?) Uansett årsak – svak krone er gull for eksport og kjipt for import. Norske forbrukere og bedrifter importerer en hel masse greier, og med importen kommer inflasjon pga kronekurs. Og ref. Norges Bank, så skal inflasjonen bekjempes. Og da hamres nok spikeren lengre inn – renten må videre opp.

Vi fikk en knekk oppover i pengemarkedsrenten nylig, og 31.05 var NIBOR3M 3,94%. Inklusive marginpåslag ser vi da en innskuddsrente på godt over 4%, ja faktisk kan man plukke opp 4,2% på markedsplassen akkurat nå. Nydelig for dem med penger på bok, i hvert fall hvis man teller pengene uten å bry seg om inflasjonstall.

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år126,9 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i mai31,2 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i mai1 515 millioner kroner

Innskudd siden oppstart49,53 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate4,26%+0,51%+0,19%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner4,17%+0,32%+0,25%
Fixrate 100 millioner4,21%+0,33%+0,18%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,94%+0,49%+0,20%
Styringsrente3,25%+0,75%+0,25%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager4,29%+0,47%+0,19%
90 dager4,41%+0,49%+0,20%
6 måneder4,36%+1,22%+1,22%
12 måneder4,02%+1,52%-0,14%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i maiEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,32%-0,03%-0,01%
5 000 – 15 0000,33%-0,00%-0,00%
> 15 0000,30%-0,01%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461