Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Markedsrapporter


februar 2023

Markedsrapport

Brynjar Ellingsen

Daglig leder i Fixrate


Februar måned har passert i ro og mak og uten store endringer i markedsrenten. Dog er vi på grunn av interne forhold noe sendrektige med å sende ut månedsrapporten, og mens vi har somlet med rapporteringen skjer ting i USA, og etter hvert også i Europa, som er av langt større interesse enn hendelser i februar.

Og med det bryter vi en uskreven regel – vel skal dette være en kommentar om markedsutviklingen i februar, men nyhetens interesse tilsier at vi bør dreie hodet mot konkursen i Silicon Valley Bank og uroen i Credit Suisse og potensielle markedseffekter av dette.

Nå har vel de fleste lesere fått med seg de siste hendelsene, og det finnes nok av gode kommentarer der ute, så vi berører saken på overordnet nivå. Og vel har både den amerikanske sentralbanken garantert innskudd i amerikanske banker, og Credit Suisse får låne inntil 575 milliarder kroner, men å si at horisonten er skyfri og veien dekket med roseblader er sannsynligvis i overkant optimistisk.

Vi går fra en verden hvor investorer har tilpasset seg et lavrenteregime. I høst har rentene gått opp, og «lavrisikoinvesteringer» hvor investorer har kjøpt direkteavkastning (eiendom, obligasjoner etc.) blir repriset. Investorer som har lånt kort og kjøpt langt kan fort oppleve at renteutgiftene overstiger inntektene, noe som presser likviditeten. I tillegg faller investeringene i verdi, og det er ikke så enkelt lengre å «selge seg ut av» en negativ kontantstrøm uten å ta et balansetap. Med dette blir investorer med høy belåning med flytende rente påmint hvorfor temaet rentesikring inngår i finanspensumet. Hvor store tap som ligger skjult i balansene rundt omkring er det ingen som vet, men når disse tapene synliggjøres vil hele spindelvevet svinge i vinden. Det er neppe kontroversielt å si at man nok må beregne mer uro fremover.

Nå er det stor forskjell på amerikansk og norsk regulering av banker. Regnskapsprinsipper og myndighetsrapportering, egenkapitalkrav og egen risikostyring fremstår som dag og natt. Men det «alle» vet, er at uro i det amerikanske markedet vil påvirke «alt», også det norske markedet. Hvis uroen setter seg, vil prisen på kapital sannsynligvis stige, og vi blir ikke overrasket om vi fremover får se noe høyere marginpåslag på markedsplassen.

Den som lever (som ikke har lånt inn kort og plassert langt) får se!

Våre kunders merverdi på innskudd hittil i år47,7 millioner kronerSammenlignet med hva kundene ville fått i renteinntekter med gjennomsnittlig rentesats i henhold til tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Våre kunders merverdi i februar21,6 millioner kronerSammenlignet med tall fra SSB (Innskuddstype: Totale innskudd og Sektor: Ikke-finansielle foretak)

Innskudd gjennom Fixrate i februar1 236 millioner kroner

Innskudd siden oppstart44,83 milliarder kroner

Rente Fixrate-innskudd sammenlignet med gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter

I grafen som viser SSB sin gjennomsnittsrente for bedrifter er "Innskuddstype" satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak". Renteoversikten fra SSB er kun periodevis oppdatert og kan derfor mangle datapunkter i grafen, for mer informasjon se kildene i bunnen av siden.

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate3,59%+0,71%+0,03%

Rentetilbud på Fixrate sammenlignet med rentetilbud på bedriftskontoer utenfor Fixrate

Fixrate 5M er tilbud på Fixrate sin markedsplass tilgjengelig for innskudd på 5 millioner, mens Fixrate 100M er tilbud tilgjengelig for innskudd på 100 millioner.

Tilbudene på bedriftsinnskudd som ikke er gjennom Fixrate er hentet fra åpent tilgjengelige oversikter fra bankene, se kildehenvisningen i bunnen av siden for mer informasjon.

Siste måned

InnskuddsstørrelseRentenivåEndring siste seks månederEndring siste måned
Fixrate 5 millioner3,60%+0,69%+0,01%
Fixrate 100 millioner3,57%+0,56%-0,03%

NIBOR3M og styringsrente

Siste måned

SegmentRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
NIBOR3M3,25%+0,63%+0,01%
Styringsrente2,75%+1,00%0,00%

Gjennomsnittsrente på innestående Fixrate-innskudd

31 dager og 90 dager i grafen er innskudd med flytende rente og oppsigelstid på henholdsvis 31 og 90 dager.

6 måneder og 12 måneder er fastrenteinnskudd med bindingstid på 6 og 12 måneder.

Siste måned

ProduktRentenivå siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
31 dager3,61%+0,66%+0,01%
90 dager3,71%+0,64%+0,01%
6 måneder3,15%+1,02%0,00%
12 måneder4,07%+2,27%+1,37%

Marginpåslag over NIBOR3M i banker på markedsplassen

Grafen viser marginpåslaget til banker på markedsplassen fordelt på forvaltningskapital. Alle tall er i millioner norske kroner.

Siste måned

Forvaltningskapital (millioner NOK)Marginpåslag siste dag i februarEndring siste seks månederEndring siste måned
0 – 5 0000,35%+0,01%-0,00%
5 000 – 15 0000,32%+0,00%-0,00%
> 15 0000,30%+0,03%-0,00%

Abonner på markedsrapporten

Få siste nytt om markedet, utvikling i priser og historiske bevegelser rett i innboksen

Slik fungerer Fixrate (film)

Kilder

SSB – gjennomsnittsrente på innskudd for bedrifter:
"Innskuddstype" er satt til "Totale innskudd" og "Sektor" til "Ikke-finansielle foretak".https://www.ssb.no/statbank/table/11018/

DNB – Plasseringskonto bedrift:https://www.dnb.no/bedrift/investering-og-plassering/plasseringskonto

Handelsbanken – Høyrentekonto bedrift:https://www.handelsbanken.no/no/bedrift/prislister/prisliste-innskuddsrente-og-kontogebyr

Nordea – Kapitalkonto bedrift:https://www.nordea.no/bedrift/priser/andre-tjenester.html

Danske Bank – Danske Nettspar Bedrift:https://danskebank.no/-/media/pdf/danske-bank/no/priser/bedrift/prislistebm.pdf?rev=e2c333811cd2427988afaf03fa1ae678&hash=9556DAD049841AAB56C397FABCBE4461