Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Banken bestemmer

Banken legger ut tilbud på markedsplassen på egne vegne. Banken kan selv sette kriteriene for tilbudet, det vil si produktkategori, rente, dybde og minimums- og maksimumsbegrensninger.

Banken når mange potensielle investorer raskt

Når banken legger ut et tilbud vil Fixrate varsle investorene om at et nytt tilbud er tilgjengelig. Dersom noen finner tilbudet interessant vil de slå til. Fixrate erstatter dermed svært mange timer med ringing og oppsøkende virksomhet med ett klikk.

Forenklet hverdag for backoffice

Når en kunde bestiller innskudd vil banken få oversendt alle nødvendige dokumenter - KYC, ID-dokumentasjon, fullmakt. Banken må selv kontrollere at dokumentene stemmer. Dokumentene er signert med BankID, og kan legges rett i arkiv når dokumentasjonen er klarert. Dersom noe skulle være mangelfullt, kan banken ta kontakt med Fixrate, så sørger Fixrate for at kunden oppdaterer dokumentasjonen.

Pengene overføres direkte fra innskyter til bank

Fixrate er en tilrettelegger. Investoren som plasserer penger blir kunde direkte i banken. Innskudd som kommer gjennom Fixrate er å anse som øvrige innskudd som kommer via annonsert salg fra bankens side.