Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Samarbeid med Söderberg & Partners Wealth Management AS

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
03. Mar 2021 08:18

Wealth Management vil bistå egne klienter med plasseringer i bankinnskudd gjennom partnerskap med Fixrate.

Selskapet er en del av Söderberg & Partners-gruppen, som i dag er en ledende frittstående tilbyder av tjenester innen formuesrådgivning, forsikring og pensjon i det nordiske markedet samt i Nederland. Söderberg & Partners Wealth Management har i dag 120 ansatte i Norge, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. Selskapet bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier

Klienter med penger på bok - men med lave innskuddsrenter

- Svært mange bedrifter og investeringsselskaper har mye penger på bok, men med tilnærmet nullrente. I dag er det ikke enkelt å finne gode innskuddsrenter, og prosessen med å opprette konto i en bank er kronglete for bedrifter. Derfor har mange bedrifter slått seg til ro med lave innskuddsrenter. Vi tror at enkelhet er viktig, og nå som Fixrate har kommet på banene ser vi muligheter for klientene våre, sier Michael Vågen Sivertsen, som er daglig leder i Söderberg & Partners Wealth Management.

Michael V. Sivertsen kvadrat

Wealth Management ønsker å tilføre klientene verdi

Wealth Management utøver sin rolle som formuesrådgiver bredt. Vel er kanskje kapitalforvaltningen i sentrum for klientene, men det finnes omkringliggende tema som i mange tilfeller kan være vel så viktig.

- Vår rolle som formuesrådgiver handler i stor grad om tillit, og den tilliten gjør vi oss fortjent til ved at våre rådgivere ønsker klientens beste. En rekke av klientene har likvide penger på konto, gjerne til svært lav innskuddsrente. Når vi ønsker klientens beste, innebærer det å kunne bistå med veloverveide råd for kapitalforvaltning, men også på områder som vi ikke nødvendigvis tar betalt for. Dette gjør vi allerede innen skatt, arv og skifte. Derfor er det naturlig for oss å hjelpe klienter i gang med Fixrate, slik at også innskuddsporteføljen får optimal avkastning, sier Michael.

Fixrate ønsker kundeorienterte partnere

Fixrate er et norsk finansteknologiselskap som har utviklet en markedsplass for store bankinnskudd. Tjenesten gir bedriftskunder med overskuddslikviditet digital tilgang til innskuddsprodukter fra over femti banker. Siden oppstart i oktober 2017 har bedrifter plassert bankinnskudd for ca 20 milliarder i deltakende banker på plattformen. Fixrate er en tjeneste som medfører transparens og åpenhet i markedet for store bankinnskudd. Tjenesten formidles i dag digitalt, og ved relasjonell kontakt mot større bedrifter.

- For Fixrate er dette samarbeidet kjempeinteressant. Vi opplever at bedrifter som bruker tjenesten er meget fornøyde, og vi jobber hver dag for å nå nye kunder. Som ny aktør i markedet ønsker vi å nå mange bedrifter raskt, men å nå ut i et stort marked -på egen kjøl- er ressurskrevende. Derfor er det svært interessant å inngå partnerskap med en aktør som allerede er etablert i markedet, og som deler vårt ønske om å sette kunden i sentrum. Vi er svært heldige som nå får Wealth Management på laget, sier Brynjar Ellingsen, daglig leder i Fixrate.

Om partnerskapet

Partnerskapet innebærer at rådgiverne i Söderberg & Partners viser frem Fixrate for klienter. Klienten selv registrere sin bedrift, eller får hjelp fra Fixrate for å gjøre dette. Klienten vil selv signere nødvendige dokumenter samt velge tilbud fra bank. Verken Wealth Management eller Fixrate vil belaste kunden for tjenesten, og det foreligger heller ingen økonomiske insentiver mellom Wealth Management og Fixrate. Partnerskapet er av verdi for begge parter ved at Wealth Managementkan tilby flere tjenester til sine kunder, og Fixrate vil nå flere kunder gjennom partnerskapet. Tjenesten vil være gratis for kundene da bankene betaler for deltakelse på markedsplassen. Ved bruk av Fixrate som plattform for plassering av innskudd, går pengene direkte mellom bedrift og bank. Fixrate er altså ikke i befatning med pengene direkte, men er å anse som tilrettelegger av prosess mellom partene.