Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Orkla Sparebank ble kunde kroner tre milliard!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
29. Oct 2018 11:37

En storkunde klarte ikke å dy seg, og måtte bare slå til på tilbudet som Orkla Sparebank hadde lagt ut på markedsplassen. Etter en runde med kuleramma, konkluderte vi med at formidlet kapital hadde vippet over tre milliarder!

Bilde: Administrasjonskonsulent Anita Wiggen, banksjef stab Torgeir Fagerli og administrerende banksjef Dag Olav Løseth.

177 års bankhistorikk

Orkla Sparebank oppsto for vel ett år siden da Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank fusjonerte. De to bankene har meget lang historikk før fusjonen. Orkla Sparebank har videreført formålet de to fusjonerte bankene har hatt siden oppstart i 1841; å sørge for vekst, trivsel og utvikling i lokalsamfunnet som bidragsyter til både samfunnsliv og næringsliv.

- Vi vil være en god bank for alle som ønsker personlig service og rådgivning i samspill med smart digital hverdagsbank. Vi har som formål å fremstå som fleksibel, pålitelig og imøtekommende, sier banksjef for staben Torgeir Fagerli.

En fusjon kan være en krevende prosess. Ulike kulturer skal forenes og for en bank er tillit og stabilitet en nøkkel for suksess i markedet. Orkla Sparebank ser ut til å ha landet fusjonen på begge føttene.

- Fusjonen har gått meget godt. Det ser ut til at både kunder og ansatte har funnet seg vel til rette med en større lokalbank. Fusjonen har gitt oss større finansiell kapasitet, og vi opplever at det gir banken muligheter til å kunne betjene næringslivet på en bedre måte. Banken har i dag en forvaltningskapital på 9,5 milliard. I tillegg har vi formidlet lån til Eika Boligkreditt på nærmere 2,5 milliarder. Etter fusjonen teller vi om lag 65 ansatte som betjener våre kontorer fra Berkåk via Meldal, Løkken, Orkanger, Lensvik, Børsa til Trondheim, sier Fagerli.

 

Vekst fører til finansieringsbehov

Selv om Orkla Sparebank har lang historikk og historisk sus, står ikke noe i veien for at banken tar i bruk nye, innovative verktøy.

- Vi bruker Fixrate som en supplerende finansieringskilde for banken. Banken har større etterspørsel etter utlån enn vi klarer å finansiere med ordinære innskuddsmidler. Dermed kom Fixrate som en ny innfallsport som gav oss mulighet til å komme i kontakt med flere potensielle innskuddskunder. Banken har hatt god nytte av å hente penger gjennom Fixrate, sier Fagerli.

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

 

Enkel bruk

Fixrate er enkelt og sikkert i bruk. Det er lagt opp til ulike roller i systemet, alt etter hvilke oppgaver den enkelte medarbeider innehar. Orkla Sparebank har funnet en god arbeidsflyt som passer deres organisasjon.

- Hos oss starter prosessen ved at likviditetsansvarlig i banken definerer behov for mer innskudd. Deretter drøftes dette med banksjef, og i fellesskap finner de produkttype og rentevilkår. Likviditetsansvarlig legger ut tilbudet på markedsplassen, krysser fingrene og håper på det beste! Forhåpentligvis får vi raskt en epost som sier at vi har fått innskudd. Da tar to dedikerte kunderådgivere tak i forespørselen, og gjennomfører det praktiske rundt kundeopprettelse så raskt som mulig. Tilbakemeldingene er at prosessene er meget godt tilrettelagt av Fixrate, og det hele er enkelt å forholde seg til, sier Fagerli.

 

Vi ønsker Orkla Sparebank lykke til i jakten på flere innskytere, og vi antar at hvelvet fylles ytterligere i tiden fremover.