Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Nye analysesider for bankene

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
25. Apr 2020 08:27

Flere banker har etterspurt funksjoner som betinger databruk. Vi har ventet i det lengste med utviklingen av disse funksjonene, men nå er datasettet såpass tykt at ting begynner å gi mening.

Datasettet er unikt, og representerer bortimot 50 banker og over 100 større kunder som i sum har gjort transaksjoner for over 14 milliarder innskuddskroner.

Hvilke data som er interessante kan man jo diskutere. Vi har lagt vekt på å utvikle grafer som gir raskt overblikk, og som setter de bankansatte i stand til å forstå mer av markedet. I første runde har vi utviklet funksjoner som systematiserer annonsene på markedsplassen. Følgende grafer og data inngår:

  • Alle annonser - Produkt
  • Alle annonser - Banksegment
  • Marginpåslag - Produkt
  • Marginpåslag - Banksegment
  • Oversikt over siste innskudd
  • Graf som viser utviklingen i Nibor3M

Alle annonser - Produkt (og oversikt over siste innskudd)

Denne grafen ligger øverst på siden, og derfor har jeg også utvidet skjermbildet litt for å få med banneret som viser siste innskudd. Siste innskudd vil rulle over skjermen og viser innskudd som har blitt gjort den siste tiden.

Selve grafen viser renten for alle annonser siste år, volumvektet og innenfor P60 (fjerner annonser som ligger ute for å imøtekomme aktivitetsplikt). Grafen er interaktiv, og du kan legge til og fjerne produkttyper, samt zoome inn på tidsperioder.

Alle annonser - Banksegment

Denne grafen viser alle annonser fordelt på banksegment. Hensikten med denne grafen er å vise forskjellen i pris mellom banker av ulik størrelse. Vi burde sikkert gjort en finere sortering av bankene, men på nåværende tidspunkt synes vi kategoriene 0-5 mrd, 5-15 mrd og 15 mrd + er passe grovt og passe fint. Også denne grafen er interaktiv.

Marginpåslag - Produkt

Marginpåslag - Produkt går litt dypere inn i materien ved å isolere produkter med NIBOR3M - tilknytning. Her ser dere altså gjennomsnittlig marginpåslag for annonser for ulike produkter over tid.

Marginpåslag - Banksegment

Marginpåslag - Banksegment viser samme data som i forrige graf, men med fokus på banksegment fremfor produkt.

Utvikling NIBOR3M

Denne grafen er vel temmelig selvforklarende. Vi har fått tilbakemelding fra mange bankansatte som sier at NIBOR-tallene har blitt mindre tilgjengelig. Og det kan stemme. Tallene har fått ny leverandør, og færre aktører har abonnement som tillater datadeling. Vi har kjøpt et abonnement som tillater deling innenfor en innlogging, og derfor kan alle som logger inn på Fixrate få denne grafen.

Soon to come?

De foregående grafene var koblet til annonsene. Men annonser viser ikke gjennomførte transaksjoner. Grafen over viser priser for ulike produkter for en anonymisert bank. Her er - holde dere fast - rullerte fastrenteinnskudd og renteendringer tatt med. Banken har hentet innskudd via ulike produkter, til ulike priser over tid, samt gjort noen renteendringer. Grafen viser altså bankens reelle kostnader for de ulike produktkategoriene. Så lurer kanskje økonomisjefen på om man har gjort en god jobb? Da kan kanskje banken sammenligne seg med andre?

Grafen viser at banken har vært på linje med andre banker over tid. Men siden februar/mars har bankens kostnader blitt hengene igjen. Nibor3M gikk i kjelleren, og banken hadde nettopp inngått noen fastrenteavtaler. Dermed blir bankens kostnad hengende igjen relativt til andre banker.

Data gir innsikt. Våre data er unike ved at vi har informasjon om annonser, priser, renteendringer og så videre på kryss og tvers av ca 50 banker som henter penger fra over 100 kunder. Vi gleder oss til å drodle videre med nye grafer, og tror informasjonen som kommer ut vil være til glede for alle som ønsker å bli kloke på marked og kundeadferd.