Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Ny salgssjef på plass!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Jun 2020 09:00

Fixrate vokser, ansatt nr ti er på plass! Thomas Bruvik (46) er en erfaren herremann som kommer inn som salgssjef i Fixrate.

Da vi utlyste stilling som salgssjef i Fixrate så vi etter en person som kan jobbe i grensesnittet mellom teknologi og finans.Thomas Bruvik er en ypperlig match.

Trebarnsfaren fra Bergen har lang erfaring fra markets, fondsforvaltning, bank og konsulentselskap som har gitt uavhengig rådgivning til profesjonelle kunder som pensjonskasser, stiftelser, større investeringsselskap og offentlig sektor. Han har i tillegg vært med på å starte opp ting, det liker vi!

Hva skal du jobbe med?

- Jeg skal være med på å videreutvikle markedet for å få enda flere innskytere og banker til å bruke Fixrate sin plattform. Fixrate er nystartet, og en stor jobb ligger foran oss. Jeg tror det er mye å hente på å bevisstgjøring, både hos bankene i forhold til deres innskuddsmasse og hvordan vi kan bistå til å optimalisere betingelsene deres, samt innskyterne som kan hente ekstra punkter gjennom å være mer bevisst på sin likviditetsforvaltning. Jeg ser virkelig frem til å videreutvikle plattformen, enkelheten må dyrkes videre, til det beste for alle parter, sier Bruvik.

 Å jobbe i en startup er nok litt annerledes enn å jobbe i en etablert bedrift. Sammenlignet med en etablert merkevare står Fixrate mer på bar bakke.

Hvordan vil du gripe an jobben?

-Jeg kommer nok til å bruke litt tid på å komme under huden på organisasjonen og teknologien. Så er det kanskje dags for å ringe noen i nettverket mitt, som jeg vet har bruk for plattformen. Når det gjelder kundearbeid er jeg en fan av gode samtaler, det er viktig å be om innspill fra kundene underveis. Jeg kommer nok til å ringe noen av brukerne for å sjekke hva de synes. Løpende kundedialog vil gi nye innspill som våre glitrende teknologer kan omsette i en enda mer kundevennlig og relevant tjeneste.

Om man titter på CV'en til Bruvik vil man se at dette er en person som sannsynligvis ville fått jobb på flekken hos attraktive arbeidsgivere innen finans.

Hvorfor velger Bruvik å jobbe for en startup?

-Jeg har gode minner fra da jeg tidligere var med i en tidlig fase i utviklingen av et fondsforvaltningsselskap som i dag er en veletablert aktør. Det er en svært spennende og givende reise å være med på, og jeg ser samme potensiale i Fixrate. Selskapet har utviklet en fremtidsrettet løsning som både innskytere og banker tjener på, og som jeg ønsker å være med på å utvikle videre. Videre er det givende å arbeide i en start-up da hverdagen er dynamisk med korte beslutningsveier og man involveres i mange prosesser som gir energi.

Vi ser frem til å bli skikkelig kjent med Thomas, og tror denne ansettelsen er gull for alle våre kunder! Velkommen på teamet, Thomas!