Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding - to milliarder i hvelvet, nyansettelser, nye banker, partnerskap og utvikling

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
09. Aug 2018 07:46

Vi gikk mot sommer med forventning om laber bris for trafikk og transaksjoner på markedsplassen, men jammen fortsatte moroa. Det medførte at volumet som er formidlet gjennom Fixrate passerte to milliarder og litt til. Trøndelag Fylkeskommune fant Soknedal Sparebanks tilbud interessant, og dyttet oss dermed over målstreken! Optimisme og positive tilbakemeldinger fra kunder samt partneravtaler gjør at vi nå ansetter flere folk for å videreutvikle Fixrate.

 

Kunder kroner to milliard

Soknedal Sparebank og Trøndelag Fylkeskommune ble våre "kunder kroner to milliard". Trøndelag Fylkeskommune ved Sveinung Salater slo til på et tilbud Soknedal Sparebank hadde tilgjengelig på markedsplassen, og da var det gjort. Trøndelag Fylkeskommune er første fylkeskommune som benytter tjenesten, og vil vil benytte anledningen til å takke fylkeskommunen for gode tilbakemeldinger på hvordan vår tjeneste bør se ut. Vi tok en prat med Soknedal Sparebank og Trøndelag Fylkeskommune, du kan lese eget blogginnlegg om saken her, men vi har tatt frem noen tilbakemeldinger vi fikk tårer i øynene av:

Først noen sitater fra Soknedal Sparebank, ved Astrid Stene Bogevoll.

- De siste årene har vi ikke klart å få innskuddsveksten til å holde tritt med utlånsveksten vår, men det var før vi oppdaget Fixrate. Gjennom Fixrate har vi fått muligheten til å hente innskudd hos kunder vi tidligere ikke hadde mulighet til å nå. Siden vi la ut den første annonsen tidlig i mars har vi hentet inn ca. 100 millioner kroner, og dette er penger vi ikke ville sett snurten av uten Fixrate-portalen.

- For oss i Soknedal Sparebank har dette fungert så godt at vi ser Fixrate-portalen som ett av våre viktige fundingsinstrumenter i årene framover.

Så et sitat fra Trøndelag Fylkeskommune, ved Sveinung Salater.

- Plasseringer gjennom Fixrate kan være et godt alternativ for plassering av «overskuddslikviditet» til god betingelser. Portalen til Fixrat gir en rask oversikt på en rekke tilbud som finnes i markedet. Portalen er enkel å bruke og vi sparer tid mht papirarbeid - vi kommer nok til å benytte muligheten framover også. Vi tror at flere offentlig virksomheter vil ta i bruk slike tjenester som Fixrate tilbyr. Brukerterskelen er lav og det er både det kjapt og enkelt å gjennomføre transaksjonene. Fixrate kan bidra med større transparens i markedet og dermed gjøre det både enklere og raskere å plassere penger, og gjennom Fixrate får vi en slags «benchmark» på hva som finnes av alternative plasseringer.

 

Partneravtaler

Fixrate er en digital tjeneste, men ingenting går av seg selv. Derfor har vi inngått partneravtaler med Finansinnkjøp AS. Finansinnkjøp bistår offentlig sektor, herunder kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide foretak med kursing, finansstrategi og anbudsprosesser, og ser merverdi i et samarbeid med Fixrate ettersom mange av deres kunder besitter store innskudd i banker. Les om vårt partnerskap med Finansinnkjøp her.

 

Nyansettelser

For å håndtere alt som skjer (og som ikke skjer) må vi ansette nye folk. Vi er fornøyde med å ønske Thomas Bahnsen og Gard Steinsvik velkommen ombord på skuta! Thomas Bahnsen går inn i stillingen som Key Account Manager, og vi oppretter dermed et kontor i Oslo. Gard Steinsvik går inn i IT-teamet sammen med Christoffer og Sigurd. Vi tror disse nyansettelsene vil gi oss flere strenger å spille på og ansettelsene styrker kapasitet og gjennomføringskraft. Kanskje må vi reformulere vår visjon til "enda enklere tilgang til bedre betingelser"? Les mer om de nye karene her.

 

Forventninger til høsten

Høsten kommer til å bli svært morsom og travel. Vi forventer mange nye deltakere i form av banker som ønsker innskudd og innskytere som leter etter gode priser og effektive prosesser. I tillegg kommer flere nye funksjoner, endringer i eksisterende funksjoner og endring i produktspekteret.

Nye banker som ønsker innskudd

Følgende banker vil ta i bruk løsningen i løpet av august/ tidlig september:

 • Bien Sparebank
 • Trøgstad Sparebank
 • Berg Sparebank
 • Ofoten Sparebank
 • Harstad Sparebank
 • Evje og Hornnes Sparebank

I tillegg er ca 13 banker i prosess, blant disse både mindre og større banker. Ved lansering av Fixrate for ca 10 måneder siden hadde vi mange trønderbanker med oss, og det var selvsagt kjempebra. Før sommeren la vi inn trykk for å få større geografisk spredning, og det ser ut til å lykkes. I tillegg er flere SpareBank 1 - banker på tur inn, disse svarer godt til forventningen og mandat til de aller største kundene. Det blir spennende å følge med fremover!

Innskytere som er på tur inn

I sommer har vi brukt tid på å dele det glade budskap om Fixrates eksistens i Oslo-miljøet. Det er morsomt at mange har hørt om oss via eksisterende kunder, og kalenderen fremover er full. Vi forventer aktivitet fremover fra innskytere i følgende kategorier:

 • Pensjonskasser
 • Kommuner
 • Større AS
 • ASA

Når vi går i dialog med nye kunder blir vi ekstra takknemlige for hjelpen vi har fått fra eksisterende kunder. Underveis siden lansering har vi tilpasset og utviklet løsningen, og det får vi belønning for nå. Organisering og prosess er temmelig lik hos mange kunder, og strukturen og valgmulighetene som i dag foreligger i Fixrate passer som regel bra også for de nye kundene. Plug and play, med andre ord.

Endringer i produktspekter

Vi har siden lansering sett at enkelte produkter er mer benyttet enn andre. Vi kommer til å nette ned minst ett produkt, og dette blir erstattet med et annet. Hittil har markedsplassen bestått av tradisjonelle og kjente produkter, men neste produktvalg kommer til å bli litt mer spenstig. Vi vil sammen med enkelte banker og innskytere utvikle et nytt produkt med lengre bindingstid. Produktet vil ha kobling til Nibor3m, men være fast i den forstand at det har en bindingstid på 2 og 3 år. Dette produktet vil være særdeles interessant for bankene som erstatning for obligasjoner. Bankene synes idéen er interessant mtp. kostnader og innskuddsdekning. Typisk innskyter som kan og bør bruke dette produktet er pensjonskasser og andre med lang horisont på plasseringen. Prosjektet igangsettes i disse dager og lansering estimeres til i slutten av september. Vi kommer til å beholde en eksperimentell tilnærming til produktspekteret, så om noen skulle ha en lys idé er det bare å ta kontakt.

Ny funksjonalitet

Mye av utviklingen som skjer i det daglige handler om ting man ikke nødvendigvis legger merke til. Men her er tre hovedområder vi vil prioritere:

 • Tosidighet - la innskyterne tilby mot bankene (x mill. til x% rente i x dager/år etc.)
 • Analyseside - slik at både banker og innskytere forstår markedet og egne plasseringer bedre
 • Digital assistent - slik at man kan definere mandat, få påminnelser og støtte til å gjennomføre transaksjoner
 • Integrasjoner - slik at innskyterne får integrert kontobeholdning på porteføljesiden

Vi kommer garantert til å gå på noen skjær i sjøen underveis her, så lanseringsdato lar vi ligge i skrivende stund.

 

Igjen har vi latt fingrene løpe løpsk på tastaturet, og nå er spalteplassen brukt opp. Lykke til med høstens finansiering / høstens plasseringer! Og husk - ikke nøl med å kontakte oss om det skulle være noe.

Hilsen Fixrate-teamet!