Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding - Økende aktivitet, nye banker og første kommune har plassert penger!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
22. Feb 2018 18:24

Aktiviteten på Fixrates markedsplass tar seg opp, og vi kontaktes både av innskytere og banker som vil vite mer om oss. I tillegg har Stjørdal Kommune klippet snora for kommune - Norge, og flere sitter med fingeren på avtrekkeren.

Jungeltelegrafen lever!

Jungeltelegrafen lever i beste velgående. Over halvparten av kundene som kommer til har hørt om oss fra andre som har benyttet tjenesten. I boken "Contagious - why things catch on" av Jonah Berger skriver forfatteren om hva som kjennetegner produkter folk deler med hverandre. Høyest på listen kommer "nytte". Hvis en tjeneste eller et produkt er svært nyttig, er folk meget villige til å dele informasjon om produktet med andre. Vi antar at kundene som deler informasjon om Fixrate opplever stor nytteverdi, både i form at spart tid og penger tjent. Så, til dere som gir gnist i jungeltelegrafen, hjertelig takk! Dere bidrar til enda raskere utvikling av løsningen, til glede for alle.

Første kommune plasserer penger

Vi har ventet litt på kommune - Norge, men nå har Stjørdal Kommune trykket på knappen og plassert penger via Fixrate. Økonomisjef Roar Størseth tok kontakt med Fixrate da behovet for å plassere penger meldte seg, og kort tid etter hadde Størseth trykket på knappen.
Størseth opplyser at Stjørdal Kommune ønsker å effektivisere samt tjene penger ved å bruke løsningen.

"For Stjørdal kommune vil digitalisering og effektivisering av prosesser være et fokus i årene som kommer. Vi håper å tjene penger samt effektivisere ved å ta i bruk Fixrate", sier Størseth.

Vi synes det er verdt å applaudere Stjørdal Kommune for at de håndterer skattebetalernes penger på beste vis. I en travel hverdag er det lett å glemme at det ligger et stort potensiale i å finne beste betingelser for bankinnskudd, og vi tror mange - både kommuner og fylkeskommuner - vil ha stor glede av våre tjenester. Dere vet at "en million her og en million der - det blir fort penger av slikt!"

Nye banker

Surnadal Sparebank er først ut i en lang rekke med banker som i disse dager logger seg på Fixrate for første gang. Surnadal Sparebank har en forvaltningskapital på 6,5 mrd, og vil være attraktiv for mange innskytere. Logg inn for å sjekke Surnadals tilbud i markedet! (Hvis det er noe igjen, da...).

Bestilling fra innskyterne

Vi snakker med mange innskytere som har spesifikke ønsker. Her kommer noen kjappe tilbakemeldinger til bankene:

 • Noen ønsker flere banker på, ettersom de allerede har plassert penger i bankene som er aktuelle
 • Noen ønsker flere større banker på, ettersom de har strenge mandater å forholde seg til
 • Noen ønsker bredere tilbud av fastrenteprodukter, da de fint kan plassere penger i både 3,6 og 12 måneder
 • Noen ønsker at bankene hever grensen for maksimal eksponering mot den enkelte innskyter, da de helst flytter 25 mill. i slengen (her kommuniserer vi at enkelte banker ikke har mulighet pga. størrelse)
 • Noen ønsker tosidighet i markedet, altså at innskyter legger ut en pott som bankene kan plukke fra

Nyutvikling

IT - teamet jobber hardt for å utvikle ting som etterspørres av kundene. Siste release ble gjort 16. februar, og inneholder:

 • Ny layout for "organisasjoner"
 • Ny layout for markedsplassen
 • Ny layout for bli-kunde på Fixrate
 • Klarere rollefordeling hos innskyterne
 • Mulighet for å redigere personlige data

Vår to-do list

 •  Vi har innskytere fra hele landet, og mange kjenner ikke den enkelte bank så godt. Derfor tror vi det er lurt å la bankene presentere seg på en ordentlig måte, og vi vil ta tak i dette i løpet av de nærmeste ukene. Vi tror det er positivt om den enkelte bank presenterer seg med bilde og noen ord om banken
 • Porteføljemodulen som gir innskyterne oversikt er ikke god nok, særlig for dem som har plassert penger i mange banker. Vi vil forbedre designet for å fremstille porteføljen på en enklere og mer oversiktlig måte
 • Vi vil aktivt jobbe for å få koblet opp flere banker - hadde vært fantastisk om den enkelte banksjef tok en telefon til en bank som ikke er å se på markedsplassen. Det er innskudd nok til alle!
 • Standardiseringsprosjektet tar lengre tid enn vi ønsker. Vi vil sette opp trykket for å ferdigstille dette. Alle bankene får standardene oversendt ved ferdigstillelse. Takk for alle bidrag i forbindelse med prosjektet!

Nå som dette blogginnlegget står i fare for å bli en roman, gjenstår bare å ønske alle en fin dag videre!
Fixrate fyller forresten ett år i disse dager, les en rask oppsummering av året som har gått her.