Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding - Ny funksjonalitet, effekten av word of mouth og to milliarder før sommeren??

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
25. May 2018 08:38

Man vet ting går rette veien når en banksjef ringer og etterspør mer informasjon om Fixrate fordi en kunde - på jakt etter en enklere prosess - har bedt banken hoppe på løsningen vi har laget. Flere kunder er på tur inn, nye funksjoner settes i produksjon, og kanskje når vi 2 milliarder før sommeren?

 

Det er snart syv måneder siden vi lanserte tjenesten. En rekke banker har fylt opp hvelvene, og konseptet har fått en rekke nye funksjoner underveis. Små bugs har forsvunnet, og prosessen har blitt enklere. Tilbakemeldingen fra banker og innskytere er positiv, og stadig flere gjør mer og mer business gjennom løsningen. Vi ser også at ting tar tid for enkelte. Store bedrifter og banker har gjerne flere lag med beslutningstakere, og det kan ta månedsvis før disse er i gang. Dette er helt naturlig, og vi gleder oss stort over at mange er i prosess for å ta i bruk løsningen.

 

Vi tror at årsaken til at utviklingen er så positiv handler om at brukerne ønsker å nå hverandre på en enkel måte. Det handler om enkelhet, og om å effektivisere kontaktfase, dokumentprosess og rapportering. Effektivitet og tilgang til attraktive motparter gir muligheter, og vår rolle er helt enkelt å sørge for at dette skjer. Vi gleder oss over å få være tilretteleggeren som gjør at nye relasjoner mellom banker og innskytere oppstår.

 

Word of mouth

 

Fixrate har ikke noe markedsføringsbudsjett å skryte av. Vår nåværende markedsføringsstrategi er å lage et verktøy som er så bra at folk tipser andre om det. Vi får stadig henvendelser fra potensielle brukere, altså både banker og innskytere. Disse har hørt om oss fra andre, og ønsker å sjekke ut konseptet for egen del. Årsaken til at innskyterne kontakter oss er i hovedsak:

 • De ønsker å gjøre bankinnskudd, men har ikke tid til å ringe rundt til bankene selv
 • De ønsker enklere prosesser, og vil gjerne signere mot mange banker samtidig

 

Årsaken til at bankene kontakter oss, er:

 • Bankene er litt presset på innskuddsdekning, og ønsker tilgang til flere kunder som kan fylle hvelvet
 • Har obligasjoner som kommer til forfall, og ønsker å sjekke mulighetene for å erstatte disse med innskudd
 • Har greit med innskudd, men betaler svært høy pris lokalt for å opprettholde innskuddsdekningen
 • Bankene ønsker å effektivisere arbeidet med å hente innskudd - hvorfor sette hele rådgiverkorpset i sving, når man får fylt hvelvet ved å bruke tre minutter på å legge ut et tilbud på fixrate.no?
 • Bankene tenker å bruke Fixrate til å hente finansiering til store prosjekter som plutselig dukker opp

 

Du finner et eget blogginnlegg som sier noe om hvorfor bankene vil bruke Fixrate her.

 

Ny funksjonalitet

 

Vi skiller mellom ting som er kjekt å få laget, og ting som vi lage. I starten gikk all tid på ting som måtte utvilkles, men nå som mye er gjennomført kan vi starte utvikling av ting som er kjekt å ha.

 

Funksjoner som er ferdigstilt den siste tiden:

 • Mulighet til å merke innskudd i porteføljeoversikten - gjelder kunder som driver diskresjonær forvaltning eller som håndterer ulike porteføljer for ett enkelt foretak. Denne funksjonen skal videreutvikles ytterligere
 • IBAN/SWIFT - mulighet til å legge inn konto i utlandet - dette er utviklet for store kunder som benytter utenlandske oppgjørsbanker. Denne funksjonen skal utvikles ytterligere
 • Varsling ved endring av oppgjørskonto - dette er utviklet for å imøtekomme større aktørers interne retningslinjer

 

Funksjoner som er i utvikling

En rekke funksjoner er i utvikling og vil lanseres fortløpende fremover.

 • Forbedret visualisering av bestillingsprosess samt historikk (for bankene)
 • Tosidighet i markedsplassen - mulighet for innskyterne å flagge behov som bankene kan respondere på én til én
 • IoT - ting som forhåpentligvis vil skape stor stemning!
 • Digitalisering av rapportering for SDC-bankene

 

For bankene vil bestillingsprosessen få et visuelt løft, og det blir lettere for alle bankbrukerne å se hvem som har gjort hva i prosessen. Den nye visualiseringen legges ut nå i helgen.

Flere har ymtet frempå et ønske om tosidighet i markedsplassen. Eksempelvis kan en kommune ha ønske om å plassere 500 mill. etter gitte kriterier. Kommunen legger dette ut som et tilbud til bankene, og aktuelle banker får se tilbudet og kan agere, altså "vi ønsker å ta imot x mill. fra deg". Detaljene i dette vil fremkomme etterhvert, og om noen skulle ønske å bidra med tanker og ideer her er det bare å plinge på. Når det gjelder digitalisering av rapport har vi en kjempegod dialog med Eika sentralt, og vi sikter mot en løsning til høsten.

 

IoT-saken vil bli presentert på DN Fintech i Trondheim. Vi kan røpe såpass at vi forsøker å kombinere humor med nytte. Får bare håpe vi ikke ender med med et mageplask..

 

To milliarder til sommeren?

Det er mulig vi sikter litt høyt når vi anslår 2 milliarder til sommeren. Vi har fått merke at mai måned er full av inneklemte dager, men til tross for dette har hver uke gitt en god del innskudd. Såpass mange innskytere er på tur inn i systemet at det i teorien skulle være rom for å nå langt mer enn 2 milliarder før sommeren. Venting er ikke noe vi er gode på, men trøster oss med at kunder som har kommet i gang gjerne benytter systemet i større grad enn antatt. Knallbra!

 

Compliance

Bankene er opptatt av compliance, altså at ting er på stell. For nye banker har vi laget en egen, passordbeskyttet nettside hvor alle nødvendige dokumenter i forbindelse med onboarding og compliance finnes. Bankene får tilgang til siden ved henvendelse til oss.

 

Videre fremover

Vi har mye moro i vente. Her er en kort oppsummering.

 • Ca 15 banker har Fixrate i prosess, dvs. sak til styret og til ulike interne  utvalg som vurderer konseptet. Vi tipper disse kommer på nå rett før sommeren og tidlig i høst. Tro om vi har 50 banker til jul?
 • En rekke innskytere har registrert seg på Fixrate de siste ukene, og flere melder sin ankomst. Vi gleder oss til disse kommer skikkelig i gang!
 • For å dekke markedet på en bedre måte leter vi etter en Key Account Manager i Oslo - svært mange av kundene våre har tilhold i hovedstaden, og da må vi være representert
 • For å kunne utvikle raskere må vi ha flere dyktige utviklere. Vi søker etter fullstack utviklere, og håper å ha den første på plass tidlig i høst

 

Igjen står vi i fare for å sprenge alle rammer for lengde på et blogginnlegg, så beklager at dette ble litt mye informasjon på én gang.

 

PS: Om dere skulle ønske å delta på arrangementet DN Fintech i Trondheim kan dere klikke her for mer info.

 

 

Vi høres!