Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding - Hvilke innskuddsprodukter velger innskyterne, hva utvikles nå og noen ord om kunderekruttering

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
19. Jan 2018 13:18

Vi har vært i drift i snart tre måneder, men om man ser til hendelsene i denne korte perioden kjennes det som om vi har holdt på i årevis. En rekke tilbakemeldinger fra "gamle" og nye kunder gir verdifull innsikt og setter retning for hva vi skal forbedre og utvikle fremover, og nå begynner vi å se håndfaste mønstre i brukeradferd.

Kunderekruttering

Det morsomste er at vi nå opplever å få innkommende samtaler. Før jul ble vi kontaktet at tre banker som ønsker møte med oss, og etter jul har fire banker vært i kontakt. En kjapp analyse på innskytersiden viser at vi per nå har registrert 56 organisasjoner, hvor 30 er rekruttert direkte av Fixrate. Resten, altså 26 kunder, kommer etter mediedekning og gjennom jungeltelegrafen.

Vi fikk blant annet en telefon nå rett før jul, hvor en person ringte og spurte om det var "greit" om han plasserte 100 mill. gjennom løsningen? Dette var en innskyter som hadde hørt om løsningen gjennom en bekjent. Vi opplever også at mange har hørt om Fixrate, noe som tyder på at det snakkes om løsningen i sentrale miljøer her og der. Vi synes selvsagt at dette er kjempestas. Vi regner forresten med at de 100 millionene er plassert om ikke alt for lenge...

Utvikling fremover - standardiseringsprosjekt

Tilbakemeldingene fra kundene indikerer behov for ytterligere standardisering. Vi har derfor fått med oss en del sentrale aktører som bidrar inn i et standardiseringsprosjekt. Det er viktig at bankene opptrer likt, eksempelvis må renteberegningen være standardisert. Vi har kommunisert dette tidligere, men i for liten grad. Vi ser også at man gjennom å være "på lufta" får opp tema som ikke har vært adressert tidligere, noe som skaper ytterligere behov for standarder. Målet er å kunne levere en pakke til bankene som tydelig forteller hvordan kontoene skal settes opp, slik at innskyterne enkelt og med klare forventninger kan plassere penger i hvilken bank som helst. Vi håper å kunne levere på dette prosjektet om et par uker.  Vi har også drevet litt brannslukking i forhold til rapportene - vi opplevde at en del banker ikke hadde lagt opp tilskriveradresse riktig, noe som forkludret rapporteringen. Dette har stort sett kommet på plass, og vi hjelper banker med dette fortløpende. Også dette vil bli adressert i standardiseringsprosjektet.

Selvsagt har vi flere ting under utvikling - dette med tosidighet har dukket opp flere plasser. Vi ser at en del innskytere ønsker å kommunisere sine behov direkte, noe som vil gi en tosidig markedsplass hvor også bankene kan "shoppe". Dette har vært et mål fra børjan, men behovet vil nå få høyere prioritet.

Brukeradferd

Vi har en bråte innskytere som "forbereder bruk" av Fixrate, og en del som faktisk har tatt i bruk tjenesten. Vi skulle gjerne sett at de som "forbereder bruk" tok steget litt tidligere - erfaringene til de som faktisk har gjort noe sier nemlig at man ikke trenger forberede noe som helst - alt er ivaretatt gjennom tjenesten! Altså: Innskyterne tror de må sette av mye tid til å komme i gang med tjenesten, og de tror det kommer til å gå med en del tid når tjenesten er tatt i bruk. Hele poenget med Fixrate er at man ikke skal bruke tid på å plassere penger i bankinnskudd. Vi har altså en kommunikasjonsjobb å gjøre. Her kommer noen kundeutsagn fra innskytere som har tatt i bruk tjenesten:

  • "Det er enklere å bruke Fixrate enn å plassere penger i fond!" - Økonomisjef, stiftelse
  • "Dere har klart å lage en prosess som er latterlig enkel å gjennomføre" - Daglig Leder, Entreprenør
  • "Her har dere virkelig laget gode prosesser - det er ikke lengre aktuelt for oss å ringe rundt til bankene" - Forvalter, Fondsforvalter
  • "Den der fullmaktsfunksjonen var meget snedig utformet" - Økonomisjef, større selskap

og en siste, som kom fra en stor, norsk fondsforvalter da de ringte opp for å spørre "hva vi drev med":

  • "du, altså, at dere har digitalisert prosessene rundt bankinnskudd...det er vel for godt til å være sant?" - Forvalter, Fondsforvalter

Neida, det er ikke for godt til å være sant. Greit nok, vi har mye som skal utvikles fremover, men fakta er at man allerede i dag enkelt kan plassere penger til bedre betingelser og ved svært enkle, effektive prosesser. For øvrig er dette selskapet nå svært behjelpelig med å beskrive sine behov for oss. Slik sikrer de seg best mulig tjenester, og vi er heldige som får lov til å bidra.

Produktvalg

Vi ser et tydelig mønster hvor kundene velger innskudd med 31 dagers rullerende oppsigelse (innskyter må varsle uttak 31 dager før pengene skal utbetales - gjøres selvsagt enkelt i løsningen). Dette kan tyde på at likviditet i produktene er viktig, men det betyr ikke nødvendigvis at innskuddene blir tatt ut etter kort tid. Poenget for innskyterne som velger innskudd med 31 dagers oppsigelsestid er å ha mulighet til å ta ut, om de eksempelvis skulle komme i likviditetsskvis. Faktum er at bare ett innskudd har blitt sagt opp så langt, og resterende ser ut til å bli stående over lengre tid. Et annet poeng er at mange av innskyterne er store, de har kanskje 2-300 millioner plassert i forskjellige banker. Gitt at et innskudd har god pris, kan det bli liggende i bunnen av pengekista over lang tid. Vi tror enkelte innskudd kommer til å ligge i ro "inn i evigheten".

Per nå har vi en utfordring ved fastrenteinnskuddene. Tilbudene må fornyes hver 14. dag som følge av fastsatt forfallsdato. Dette har sammenheng med banksystemene, og vi arbeider for å finne en lur løsning på dette. Utfordringen er at enkelte banker glemmer å fornye tilbudene. I første runde løser vi dette ved en nyutvikling, som innebærer at Fixrate sender e-post - varsling til bankbrukerne når et tilbud er i ferd med å falle ut fra markedsplassen. Vi har innskytere som etterspør særlig 6mnd fastrenteinnskudd, og flere har også slått til på 12mnd fastrenteinnskudd. Vi tror andelen fastrenteinnskudd ville vært høyere dersom bankene hadde vært flinkere til å oppdatere tilbudene.

Veien videre

Vi kommer til å arbeide aktivt med videreutvikling og kunderekruttering. Vi setter stor pris på om dere deler informasjon om Fixrate, og dere må gjerne videresende linken til nyhetsbrevet til bekjente som kan ha nytte av tjenesten. I tiden som kommer vil flere banker få tilgang, og vi ser frem til at både nye og allerede registrerte innskytere trykker på knappen for første gang.

Vi høres!

Andre saker:

Fixrate - teamet vokser! Sigurd Stendal ansatt som CTO i Fixrate
Fixrate delte erfaring på European Innovation Forum i Roma
Adresseavisen og Steinkjer-Avisa skriver om oss!