Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding - 4 milliarder i hvelvet, SINTEF - rapport forteller om fornøyde brukere og er banken sikker som banken?

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
19. Dec 2018 11:15

Vi holder koken før jul, og observerer med glede at stadig flere finner frem til plattformen vår. Siste måned som gikk gav rekordomsetning, noe som i neste runde førte til at Fixrate nå har formidlet over 4 milliarder til bankene! Og jada, kundene er fornøyde - det skriver selveste SINTEF. Så kan man jo spørre seg - er bankinnskudd sikkert som banken?

 

Dette er siste nyhetsbrev før jul. Vi har som vanlig mye på hjertet.

 

Kunde kroner 4 milliard

Vi kan opplyse om at kunde kroner 4 milliarder har meldt sin ankomst. Vi har selvsagt sendt kake til både bank og kunde, men rekker ikke produsere sak før nyttår. Vi håper kaken smaker!

 

Risiko ved bankinnskudd - sikkert som banken?

Fixrate medfører forenkling. Tidligere orket ikke bedrifter å ringer rundt til bankene for å sjekke priser på bankinnskudd. Nå som Fixrate tilbyr en digital løsning, velger stadig flere å flytte penger fra en hovedbank som ikke betaler all verden til banker som betaler mer. Så kan man spørre seg - hvor sikkert er det å sette pengene i banken? For å besvare dette spørsmålet har vi fått Johan Trapnes, økonomisjef i Grong Sparebank, til å forklare oss vanlige dødelige hvordan bankene er finansiert og hva som skal til for at innskytere skal gå på en smell. Les egen sak her.

 

SINTEF - rapport gir innsikt

Fixrate fikk forskningsmidler fra Trøndelag Fylkeskommune for å gjennomføre et prosjekt sammen med SINTEF. Trond Halvorsen, Ph.D. ved SINTEF har skrevet en rapport med tema "Tidlig adopsjon og bruk av Fixrate". I innledningen skriver Halvorsen følgende:

 

-I denne rapporten oppsummeres intervjuer med syv av selskapets første brukere. Brukerne vi har snakket med representerer ulike typer offentlige virksomheter. Resultatene tolkes i lys av Everett Rogers' modell for spredning av innovasjon, hvori intervjuobjektene kan kategoriseres under betegnelsen innovatører. Brukerne uttaler seg om bakgrunnen for at de valgte å ta i bruk markedsplassen på et tidlig stadium, og om deres erfaringer i første bruksår. Rapporten gir ny innsikt i hvordan økonomiansvarlige i offentlige virksomheter tenker og handler i møtet med innovasjon i form av ny finansiell teknologi. Den gir også anbefalinger for hvordan Fixrate kan nå ut til neste brukergruppe, de såkalte tidlige brukerne (early adopters).

 

Rapporten er særdeles omfattende og passer kanskje et publikum som har interesse to standardavvik ut over normalen, men den inneholder mange gullkorn fra kundene våre og er derfor interessant for mange i en enklere form. Derfor har vi dratt ut noen høydepunkter i et eget blogginnlegg som du kan lese her.

 

Nå ser vi frem til julefeiring med familie og venner, og ønsker alle kunder og lesere av løypemeldingen en god jul og et godt nytt år.

 

Hilsen Fixrate - teamet

 

 

Fikk du forresten med deg disse?

Case - Hvordan Verdal Kommune tjener en halv million ekstra i året uten å spille lotto

Finansreglement - Hvordan offentlig sektor tenker når de forvalter bankinnskudd