Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Løypemelding Januar 2019: SpareBank 1 SMN blir første storbank på Fixrate, flere innskytere tar løsningen i bruk og ny funksjonalitet er like om hjørnet.

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
21. Jan 2019 12:36

SpareBank 1 SMN blir første storbank som tar i bruk Fixrate. Flere større banker er på tur, og det er i grevens tid, for nå er vi fristet til å bruke ordet "kø" på kundesiden. Mange nye kunder er på tur inn, og  vi arbeider hardt med å utvikle og levere nye features som vi tror kundene vil sette stor pris på.

(Bilde, fra venstre: Daglig leder i Fixrate Brynjar Ellingsen og konserndirektør næringsliv Vegard Helland i SpareBank 1 SMN)

Januar måned skulle visstnok være en ganske stille måned. Både banker og innskytere er travelt opptatt med budsjetter og årsoppgjør etc, men på markedsplassen finner man ingen spor av inaktivitet. En rekke tilbud er røsket bort, og det ligger an til rekordomsetning. Mon tro om nyttårsforsettet til økonomisjefene der ute er å få bedre innskuddsrente enn man hadde i 2018?

 

Storbankene kommer

Vi har over tid vært i dialog med flere større sparebanker, blant annet SpareBank 1 SMN. Nå kan vi informere om at SMN har besluttet å ta i bruk Fixrate. Flere storbanker er i prosess, og vi regner med å kunne se flere av disse aktørene på markedsplassen i slutten av mars. Forsinkelsen mellom beslutning om bruk og faktisk bruk har årsak i varslingsfrist for Finanstilsynet. Les hva konserndirektør bedriftsmarked Vegard Helland sier i en egen sak her.

 

Kø på kundesiden

I nyhetsbrevet som ble sendt i slutten av oktober spådde vi knapphet på tilbudssiden, altså at vi i ville bli "utsolgt" for tilbud etterhvert. Vi begynner nå å se antydning til kødannelse på kundesiden, dette skaper trykk og etterspørsel på markedsplassen. Svært mange kunder er i ferd med å plassere penger, og mange som har testet løsningen med noen få innskudd har fått sansen for enkelheten og kommer med stadig flere innskudd. Det er betydelig etterspørsel etter litt større poster, altså fra 25 mill. og oppover. Etterspørselen gjelder i stor grad produktene 31 dager rullerende oppsigelse og fastrenteavtaler inntil 12 mnd.

 

Hvem var kunde kroner fire milliard?

Hegra Sparebank og L Svartdal Invest AS ble kunder kroner fire milliard.

- Vi ser på tjenesten som et flott hjelpemiddel til å skaffe banken innskudd som vi ellers ikke ville konkurrere om, sier økonomisjef i Hegra Sparebank Pål Sivertsvoll.

- Jeg ble overrasket over enkelheten, det er nesten litt for enkelt å plassere penger, sier Lars Svartdal.

Les hele gladsaken her.

 

Nye funksjoner

Det arbeides med flere nye funksjoner som vil gjøre forvaltning av bankinnskudd enda enklere.

  • Rapport for kundene
  • Fornyelse av fastrenteinnskudd
  • Ny kundeerklæring

 

Rapport handler om å forenkle kundenes internrapportering samt regnskapsføring. Per i dag får alle tilgang til kontoutskrifter månedlig, og det er egentlig nok for de fleste. Men de som har innskudd i mange banker må bruke tid på å sammenstille kontoutskriftene. Det skal de slippe. Vi regner med å slippe en ny rapportfunksjon i løpet av første kvartal, denne vil oppsummere og vise tallene på en enkel måte og i henhold til krav. Flere kunder har bidratt inn i dette arbeidet, takk for hjelpen!

Fornyelse av fastrenteinnskudd er en bestilling fra både banker og innskytere. I dag er det slik at et fastrenteinnskudd som går til forfall utbetales til angitt oppgjørskonto på avtalt dato. Men i svært mange tilfeller er det av interesse for banken og/eller innskyteren å fornye bindingsperioden. For bankene vil det være ekstra nyttig om fornyelsen kan gjøres en måned før opprinnelig forfall pga. regulatoriske krav. Vi ser for oss en løsning hvor både bank og innskyter kan initiere tilbud om forlengelse av en avtale som kommer til forfall.

Myndighetene har kommet med nye pålegg vedrørende egenerklæring. Dette har med bankenes kundekontroll å gjøre, og som følge av lovkrav må vi oppdatere alle kundeerklæringer. Det blir derfor lagt ut en ny kundeerklæring som alle må besvare, dette varsles særskilt til den enkelte.

 

Vi ser frem mot et spennende 2019 hvor vi i enda større grad ønsker å bringe gode kundeopplevelser og enklere tilgang til bedre betingelser for kundene våre!