Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Lissepasning til bankene - Nysnø ønsker å plassere 100 mill. i grønne bankinnskudd

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
05. Feb 2019 08:41

Norge har gjennom Parisavtalen en uttalt målsetning om å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Sammen med det statlige investeringsselskapet Nysnø plukker Fixrate opp ballen, og slår en lissepasning til bankene ved å spørre - hvem ønsker å ta imot 100 millioner kroner i grønne bankinnskudd?

I Veikart for grønn konkurransekraft i Finansnæringen utgitt av Finans Norge kan man lese at Finansnæringen ønsker å delta i arbeidet mot et bærekraftig samfunn. Veikartet peker på ulike fokusområder, deriblant produktinnovasjon. Innovasjon starter i det små, og vi kjenner verdien av å teste idéer i markedet før man gjør større krumspring. Nå har vi fått med oss Nysnø for å gjøre en konkret pilot som kanskje kan ende opp i noe stort.

 

Sammen kan vi få fart på markedet for grønne innskudd! Frances Eaton, Nysnø

 

Nysnø er et nyopprettet statlig investeringsselskap som investere sammen med andre som ønsker å bidra til bærekraftige investeringer som er lønnsomme og som beveger samfunnet i en grønnere retning.  Målet er å bidra til en ren, bærekraftig og karbonnøytral verden innen 2050. Et selskap som Nysnø vil naturlig nok ha en del penger på bok underveis i investeringsfasen, og disse pengene skal plasseres på bankkonto i påvente av investeringsmuligheter. Men hva om Nysnø, i form av grønne innskudd, kan bidra til et bærekraftig samfunn også før de investerer pengene?

 

Hvorfor vil Nysnø plassere penger i grønne bankinnskudd?

Direktør for juridisk og compliance Frances Eaton forteller hvorfor Nysnø ønsker å plassere penger i grønne bankinnskudd.

- Nysnø skal gjøre langsiktige, lønnsomme investeringer som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Det er mange spennende selskaper som jobber med smarte løsninger for å skape et godt globalt klima, men investeringsprosesser kan ta litt tid. Vi vil at pengene skal jobbe for både oss og klimaet mens vi jobber med investeringsanalysene og finner gode private medinvestorer. Sammen med Fixrate kan vi nå ut til mange banker samtidig med en effektiv prosess. Med bankene på laget kan vi vise hvor enkelt det er for investorer å plassere pengene «grønt» uten å gå på bekostning av avkastningen. Sammen kan vi få fart på markedet for grønne innskudd! 

 

 

 

Kriterier for bankene som ønsker innskudd fra Nysnø

Som utgangspunkt ønsker Nysnø å plassere i innskudd med 31 dagers oppsigelse, et produkt de fleste banker er godt kjent med. De av bankene som har utstedt grønne obligasjoner vet at det fort blir litt arbeid med rammeverk og rapport, men i dette tilfellet har Fixrate og Nysnø valgt en litt mer lean løsning. Vi lar oss inspirere av Green Loan Principles utgitt av Loan Market Association i mars 2018 og har følgende forenklede kriterier for utlån som kan finansieres av Nysnøs innskudd:

  • Fornybar energi  - vann, vind eller sol
  • Bærekraftig landbruk  - grønne tiltak i landbruket
  • Ren transport  - elektriske biler, ferger etc.
  • Enova  - støttede tiltak

De fleste banker vil ha en utlånsportefølje som treffes av ett eller flere av punktene over, så her er mulighetene mange.

 

Prosess for å gi tilbud

 

Vi ønsker at bankene gir tilbud på pris samt svarer på noen enkle spørsmål i et dokument som kan lastes ned her. Send inn dokumentet ferdig utfylt til post@fixrate.no, merk eposten med "bærekraftige innskudd". Fixrate sammenstiller tilbudene og sender over til Nysnø 15.02.2019. Nysnø tar en avgjørelse om plassering av innskudd kort tid etter. For hjelp til å fylle ut skjema, se arkfane "eksempel" eller kontakt oss per epost.

Vi håper mange banker ønsker å tilby grønne bankinnskudd i denne piloten, og at Nysnøs initiativ kan bane vei for en ny og grønn produktkategori. Som dere vet kan vi få til mye sammen!

For øvrig ønsker vi gjerne å komme i kontakt med andre investorer som kunne tenke seg å plassere penger i grønne bankinnskudd. Vennligst ta kontakt!

 

Vi venter spent på respons.