Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Tre veier til et enklere bankliv

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Aug 2017 07:00

Fixrate vil åpenbart gi innskytere en enklere hverdag. Men hvordan kan Fixrate hjelpe banker?

Bankene vi har snakket med er enige i at innskyternes prosess for å finne bank, plassere penger samt holde oversikt er kronglete. Dette vil Fixrate rydde opp i. Men også banker vil dra stor nytte av Fixrate som markedsplass for bankinnskudd.

Fixrate skal adressere tre hovedfaser i prosessen mellom bank og innskyter.

  • Kontaktfasen:
    Fixrate er en markedsplass hvor banker og innskytere møtes. Implisitt vil banker nå nye forbindelser som muliggjør nye kundeforhold.
  • Dokumentprosess:
    Dokumentprosessen er krevende også for banker. Bankenes dokumenter er utformet med basis i strenge reguleringer fra finanstilsynet, og innskyterne roter stadig vekk med disse tykke papirbunkene. Fixrate tilbyr en prosess som vil lette bankenes arbeid på dette området betraktelig.
  • Rapportering: Vi etablerer en "min side" for bankene hvor alle innskudd som er hentet via markedsplassen fremkommer. Her kan bankene kommunisere med innskyterne, og banken får overordnet porteføljestatus. Dette vil være til stor hjelp når banken driver likviditetsplanlegging.

Vi ser at enkelte banker oppfatter våre poenger svært raskt. Flere banker har åpnet dørene for oss 100%, og vi bruker tid med disse for å sikre at vi lager løsninger på reelle problemer bankene kjenner på.

Et lite PS til litt mindre banker:
Større innskytere har fortalt oss at de gjerne fordeler innskudd på mindre banker gitt at kontaktfase, dokumentprosess og rapportering kan håndteres effektivt og i ett og samme grensesnitt. Dette gir muligheter!
Stay tuned for enklere tilgang til bedre betingelser.