Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Hurra! Vi har fått kunde kroner 1.000.000.000

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
03. Apr 2018 06:52

Surnadal Sparebank fikk en koffert full av penger fra SpareBank 1 Kapitalforvaltning, og dermed var det gjort. Våre logger viser at bankene har hentet 1MRD via Fixrate!

12.03.2018 ble hektisk ved at fire banker fikk 55 millioner fra ulike innskytere. I et spennende oppløp tikket det inn et innskudd fra SpareBank 1 Kapitalforvaltning til Surnadal Sparebank, og da var racet over. Porteføljen, altså volumet som har tuslet gjennom våre systemer, bikket over KR 1.000.000.000!

Vi synes selvsagt at det er stas å hjelpe innskytere og banker med å finne hverandre. Men hva sier kundene selv? Hvorfor bruker de Fixrate? Vi tok en prat med Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad i SpareBank 1 Kapitalforvaltning og Leder Privatmarked i Surnadal Sparebank, Tone Hammer.

 

SpareBank 1 Kapitalforvaltning

Nå som digitale systemer tar over for manuelle prosesser kan gjengen i SpareBank 1 Kapitalforvaltning bruke mer tid på å spise kake.

SpareBank 1 Kapitalforvaltning har konsesjon for diskresjonær forvaltning, og tjenestene distribueres gjennom SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SNN og flere samarbeidsbanker i SamSpar - systemet. Selskapet har en forvaltningskapital på omtrent 12 milliarder, og kundene omfatter kommuner, stiftelser/ legater, forbund, bedrifter og formuende privatpersoner.

"Som diskresjonær forvalter har vi mulighet til å tilby en rekke forskjellige mandater, det være seg både rene bankinnskudd, hvor ideen er å shoppe innskudd i bank, men også mandater hvor bankinnskudd kan utgjøre deler av en større portefølje. Dette har vi løst ved å ringe til et utvalg av banker. Fixrate sparer oss for denne jobben, samtidig som vi hurtig får oversikt over riktig nivå på løpetidene. I sum opplever vi at Fixrate allerede har blitt en markedsplass for store bankinnskudd, og tilbyr klare forenklinger både med hensyn til å finne riktige plasseringer, avtaleinngåelser, oppfølging og rapportering av de plasseringer vi har. Fixrate har bidratt til å redusere ressursbehovet for å sikre at våre kunder får de beste betingelsene. I tillegg opplever vi at Fixrate er villige til å lytte til brukerne og vi ser frem til ytterligere forbedringer av systemet fremover", sier Investeringsdirektør Thor Ivar Tryggestad i SpareBank 1 Kapitalforvaltning.

 

Surnadal Sparebank

Surnadal Sparebank la ut første tilbud på markedsplassen i midten av januar, og har hittil hentet 115 millioner ferske innskuddskroner gjennom Fixrate.

"Fixrate tilbyr en digital tjeneste som gir tilgang til et større marked enn vi når på egen hånd. Vi legger ut tilbud på markedsplassen, og når gjennom dette institusjonelle kunder på en effektiv måte. Vi har hentet penger fra kraftselskap, dagligvarekjeder, kommuner og kapitalforvaltere. Enkelhet og greie prosesser er nok en nøkkel for å tilfredsstille krav til brukervennlighet hos større kunder, og Fixrate tilbyr en prosess som er meget enkel og grei ved at avtaleinngåelse og signatur foregår digitalt", sier Tone Hammer, Leder Privatmarked i Surnadal Sparebank.

Og da venter vi i spenning på hvem som dytter porteføljen over to milliarder...