Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Hegra Sparebank og L Svartdal Invest AS ble kunder kroner 4 milliard

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
21. Jan 2019 12:31

Hegra Sparebank og L Svartdal Invest AS gjorde et nytt innhugg i Fixrates kakebudsjettet da de midt i desember fant sammen på markedsplassen. Telleapparatet viste at Fixrate hadde formidlet 4 milliarder, og i tradisjon tro tok vi en prat med banken og kunden for å høre litt om erfaringene så langt.

(Bilde, fra venstre: Adm. Banksjef Arne Martin Laukvik, kundeveileder André Buseth Wigum, kundeveileder Ann Charlotte Refsnes og økonomisjef Pål Sivertsvoll.)

Hegra Sparebank er å regne som Stjørdalsbanken. Hovedmarkedsområdet er Stjørdal, Malvik og Trondheim med tilliggende kommuner. 80 % av bankens utlån er til personkunder, mens 20 % er til bedriftskunder. Banken har totalt 43 ansatte i konsernet, og forvaltningskapitalen (ink. boligkreditt) er 3,6 mrd. Hegra Sparebank er en av bankene som har vært med Fixrate siden starten i oktober 2017.

- Vi ser på tjenesten som et flott hjelpemiddel til å skaffe banken innskudd som vi ellers ikke ville konkurrere om. Når banken vokser vil innskudd via Fixrate hjelpe oss å opprettholde en god innskuddsdekning. I perioder kan det også være aktuelt å benytte Fixrate i stedet for å gå i obligasjonsmarkedet, sier økonomisjef i Hegra Sparebank Pål Sivertsvoll.

 

Var spente på kundeadferden

Hegra Sparebank var tidlig ute som deltakende bank på Fixrate, til tross for at konseptet var nytt og uprøvd.

- I starten var vi spente på om større institusjonelle kunder ville opptre likt, det vil si om de kom til å plassere og trekke tilbake likviditet i samme perioder. Det har det imidlertid vist seg at de ikke gjør, noe som medfører at det vil la seg gjøre å erstatte utgående innskudd med nye innskudd i Fixrate. I tillegg ser vi at de kundene som har valgt å plassere hos oss så langt, stort sett har vært stabile kunder. Vi har per i dag innskudd både fra private og offentlig eide bedrifter, fondsforvaltere og kommuner, sier Sivertsvoll.

 

Smidig løsning

Økonomisjefen tror løsningen fungerer godt ettersom prosessene er tilrettelagt brukerne.

- Kundedialogen og dokumentflyten via Fixrate fungerer veldig bra. Vår opplevelse er at løsningen er smidigere enn tradisjonell kundedialog i bank, alt er veldig enkelt. I tillegg får vi rask og god respons fra trivelige folk i Fixrate dersom det er noe vi lurer på. Vi har kun god erfaring med Fixrate så langt, og dette tilsier at vi kommer til å bruke løsningen ytterligere fremover, sier Sivertsvoll.

 

Jeg ble overrasket over enkelheten, det var nesten litt for enkelt å plassere penger, sier Lars Svartdal.

 

Svært enkelt å plassere penger

At banken er fornøyd er selvsagt svært viktig for teamet i Fixrate. Men i enhver transaksjon er det to deltakende parter, altså må vi også sjekke av innskyteren, som i dette tilfellet var L Svartdal Invest AS.

L Svartdal Invest AS er heleid av Lars Svartdal og hører hjemme i Tønsberg. Svartdal har drevet familieforetaket Gaustablikk sammen med sin familie inntil de solgte anlegget tidligere i år. I ettertid har Svartdal plassert innskudd i flere banker via Fixrate.

- Som følger av at vi har solgt familieforetaket har jeg en del midler tilgjengelig. Det meste skulle plasseres temmelig konservativt, og da jeg leste om Fixrate i Finansavisen i fjor syntes jeg konseptet virket forlokkende. Derfor logget jeg inn for å sjekke litt, og snakket deretter med en fra Fixrate. Konseptet passet bra, og jeg tok i bruk tjenesten første gang på høsten 2018. Jeg ble overrasket over enkelheten, det var nesten litt for enkelt å plassere penger, sier Svartdal.

Ett ankepunkt

Svartdal er godt fornøyd med tjenesten, men har ett innspill til videre utvikling.

- Jeg skulle gjerne sett at det var mulig å plassere litt mindre beløp i den enkelte bank. Per nå er minstebeløpet fem millioner, og jeg skulle gjerne sett at dette ble endret til to millioner. En annen ting er at jeg ikke har prøvd å si opp noen innskudd enda, så hvordan det fungerer vet jeg jo ikke.

 

Vi noterer oss tilbakemeldingen fra Svartdal, lover at pengene vil finne veien hjem når han ber om det  og takker både Hegra Sparebank og Lars Svartdal for at de bruker tjenesten vår!