Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate etablerer ny distribusjonskanal for banker og innskytere

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Aug 2017 07:00

Markedet for større bankinnskudd har høy friksjon. Derfor utarbeider Fixrate en markedsplass i samarbeid med banker og innskytere. Markedsplassen danner en ny distribusjonskanal som leverer en tradisjonell banktjeneste på en ny og enklere måte.

Finans er en bransje som har vært en pådriver for endring i mange år. Bakgrunn for endring og utvikling er bankenes ønske om bedre fortjeneste kombinert med endret kundeadferd. Dersom brukerne hadde vært konservative ville ikke digital utvikling nådd frem. Heldigvis er Ola og Kari Nordmann svært digitale av seg. Folk flest går rundt med smarttelefon på lommen og er tilbøyelige til å bruke funksjonene telefonene innehar. Og når brukerne koser seg med apper som facebook, twitter, finn.no, spotify etc. etableres vaner som danner referanse og krav til andre digitale tjenester. Dette driver utviklingen fremover.

Markedet for større bankinnskudd - her tenkes innskudd fra fond, offentlig sektor, pensjonskasser, ASA og AS - er et lite transparent marked hvor prosesser har vært like i mange år. Banker ringer innskytere og innskytere ringer banker. Ingen vet hva som er "riktig" pris, og dokumentprosessene er omstendige.

Da vi besøkte en av våre pilotkunder fikk vi klar beskjed om at vi hadde noe å fare med dersom vi kunne lage prosesser som gjorde at kunden "slipper å bruke faks". Vi har ikke funnet at faksbruk er særlig utbredt, men å be en kunde  (i 2017) bruke faks fremfor andre digitale løsninger er vel i grenseland. Etter vår mening er det som om en snekker ber en Tesla - eier som ønsker lagringsplass for bilen bygge låve fremfor garasje. Det er mulig det funker, men det tar seg ikke ut.

Fixrate vil i høyeste grad levere garasjer fremfor låver. Vi tenker at markedet for bankinnskudd trenger en remake. Vi ønsker å fjerne friksjon ved å la innskytere og banker møtes effektivt på ett sted. Vi skal lage digitale signeringsprosesser som gjør at overnevnte forvalter kan spare seg de kvadratene som faksen inntar i dag. Og sist men ikke minst skal vi lage rapportering som gir full oversikt.
Med dette etableres en ny, toveis distribusjonskanal hvor banker og innskytere raskt får kontakt, hvor de får riktig pris og hvor arbeidsmengden reduseres.

Vi gleder oss på vegne av banker og innskytere. De skal nemlig få levert enklere tilgang til bedre betingelser.

Meld interesse for Fixrate, så hører vi fra oss!