Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate gir innskytere og banker enklere tilgang til bedre betingelser

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Aug 2017 07:00

Fixrate revolusjonerer markedet for større bankinnskudd

Fixrate er en markedsplass for større bankinnskudd. Vår visjon er å gi enklere tilgang til bedre betingelser for banker og innskytere.
Innskytere irriterer seg over å måtte ringe rundt til banker, omstendige dokumentprosesser og manglende samlet rapportering. Bankene frustreres over manglende tilgang på innskudd, omstendige dokumentasjonskrav og dyr tilgang til kapital via kapitalmarkedene.

Vi kommer nå banker og innskytere i møte. Vi legger hodet lagelig til for hogg ved å si at vi vet hvordan markedet for bankinnskudd bør moderniseres.

Vi mener å vite hvordan vi kan gi bankene effektiv tilgang til kapital, og innskyterne enkel tilgang til priser hos flere banker – på ett sted! Vi mener å vite hvordan prosessene kan digitaliseres, og hvordan en innskyter kan gå fra 10 manuelle signeringer til to digitale signeringer. Vi mener å vite hvordan man blir kvitt faksen og papirbunkene som flyter utover bordet. Og vi mener å vite hvordan innskyteren kan få samlet rapportering på ett sted.

Vi vil lage kundesentrerte prosesser og enklere tilgang til bedre betingelser. Både for banker og innskytere. Og vi skal gjøre det med et smil om munnen, for oppgaven passer oss som hånd i hanske ved at vi har kompetansen og erfaringen som skal til. Vi digger det vi holder på med, og vi skal tenke fremtidsrettet, digitalt og med øye for gnistrende kundeopplevelser!