Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate lanserer i oktober - forventninger, strategi og bruk

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
02. Oct 2017 21:18

Det er duket for enklere tilgang bedre betingelser når Fixrate lanserer markedsplass for store bankinnskudd 25. oktober kl 12:00. Hva vil kundene oppleve ved lansering, og hvordan lanseres Fixrate?

Vi har sett frem til lansering av Fixrate i lang tid. Greit nok, vi har bistått kunder med utveksling av telefonnummer for analoge transaksjoner, men nå skal ting skje digitalt. Nå skal vi vi bevise vårt konsept, og vi forventer at banker får innskudd og innskytere får plassert. Og selvsagt - enklere og til bedre betingelser.

Lansering av Fixrate skjer trinnvis. I forkant av lansering vil en gruppe banker klargjøre sine tilbud. Ved lansering 25. oktober kl 12:00 vil sceneteppet gå opp, og innskyterne kan da se tilbudene fra bankene. De påfølgende ukene vil vi hver onsdag legge til en ny gruppe banker og en ny gruppe innskytere. Markedsplassen vil i utgangspunktet være åpen hele tiden, men vi antar at mandag og tirsdag de kommende ukene vil være dager hvor man kan oppleve begrenset funksjonalitet pga. oppdateringer og snekring i løsningen. Vi velger trinnvis lansering for å sikre gode kundeopplevelser fra dag én.

Hva skjer mot lansering?

Vi har fullbooket interesseliste før lansering. Bankene som er på listen kontaktes nå løpende for å avtale tidspunkt for et videomøte hvor:

  • Vi tar en kjapp demo
  • Bankens bruker klargjøres
  • Bruksanvisning - folk er folk, og folk glemmer - sendes etter møtet

Innskyterne kontaktes ca en uke før lansering for en kort prat og gis tilgang til Fixrate via en link. Registreringen tar kort tid, kanskje femten minutter maks. På disse minuttene fyller innskyter ut dokumenter som lagres hos Fixrate, og som brukes generisk mot bankene.

Strategi og bruk for bankene

Bankene vil potensielt få henvendelser fra ulike typer innskytere via markedsplassen. Innskyterne er svært ulike, men samlet representerer disse et innskuddsvolum på ca 5-7 milliarder kroner. For å sikre en god strategi anbefaler vi bankene å stille seg to konkrete spørsmål:

  1. Hvilke produkter er mest interessante for oss akkurat nå? Kortere innskudd eller innskudd med lengre binding?
  2. Hvilke segmenter ønsker vi disse pengene fra? Store eller mindre innskytere?

Avhengig av svar på spørsmål over kan en bank produsere tilpassede tilbudskort som legges ut på markedsplassen. Hovedvekten av innskytere vil ønske å plassere 20-50 mill. per bank, men det finnes innskytere i alle kategorier i løsningen fra dag én, altså kan 5 mill. eller 200 mill. og oppover per innskyter også være aktuelt. Ytterligere diskusjon rundt dette tar vi med den enkelte bank i møtet hvor vi registrerer bruker.

Strategi og bruk for innskyterne

Innskyterne kan filtrere og sortere banker og tilbud etter eget ønske, og vil med disse funksjonene være i stand til å adressere eventuelle mandater raskt. Glem bortkastet tid i telefonen, glem heftige dokumentprosesser og glem styr og ståk rundt å samle inn kontoutskrifter fra den enkelte bank. Sett dere tilbake i stolen, og klikk dere gjennom gode tilbud fra en rekke banker.

Gleder oss til lansering av enklere tilgang til bedre betingelser!

PS: 25. oktober kl 12:00. Hold av tidspunktet!
PPS: Les også FAQ som besvarer spørsmål vi har fått fra kunder underveis i utviklingen.