Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate inngår partneravtale med Finansinnkjøp

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
09. Aug 2018 07:46

Vi ser at offentlig sektor har stor nytte av vårt konsept. For å spre det glade budskap om Fixrate har vi derfor inngått partneravtale med Finansinnkjøp, som bistår offentlig sektor med kvalitetssikring, gjennomføring av anbud, finansstrategi og analyse. Partneravtalen med Finansinnkjøp vil medføre flere offentlige kunder for Fixrate.

 

Offentlig sektor omfatter kommuner, fylkeskommuner og offentlig eide aksjeselskaper. Dette er aktører som representerer en betydelig drift og omsetning, og aktørene har gjerne store summer plassert på bankkonto eller i pengemarkedsfond. Disse aktørene forholder seg til temmelig strenge mandater som regulerer hvilke produkter og motparter man skal oppsøke for plassering av likvidene.

Finansinnkjøp bistår offentlig sektor med hjelp i gjennomføring av anbudsprosesser, og kjenner dette markedet godt. For en tid siden ble Fixrate kontaktet av Finansinnkjøp, som mente at tjenesten ville passe som hånd i hanske for offentlig sektor. Steinar Mørch-Olsen forteller hvorfor de tok kontakt med Fixrate.

- Vi har mange kunder som har plassert temmelig store summer i en eller flere banker. Disse kontakter oss fra tid til annen for å høre om vi vet om en bank som betaler godt for bankinnskudd. Da vi ble kjent med at Fixrate var i ferd med å utvikle en markedsplass for bankinnskudd, tenkte vi at dette var midt i blinken. Vi tror Fixrate representerer et stort potensial for disse aktørene, og vi har sett på nært hold at løsningen er enkel å implementere. Vi har allerede formidlet Fixrate til noen kommuner som har tatt den i bruk, og vi vet at flere vil benytte løsningen fremover. Eneste hinder per nå er at det skulle vært flere større banker med, da tenker vi spesielt på SpareBank 1-bankene. Enkelte av de store kommunene har strenge mandater som begrenser valg av motpart med utgangspunkt i forvaltningskapital, og da må de gjerne se til banker som har 10 og 20 milliarder pluss i forvaltningskapital. Alternativet er å endre mandatene slik at dagens tilbud kan benyttes, og enkelte er allerede i gang med endringer. Men det enkleste ville vært å få med de litt større bankene, så vil dette gå av seg selv fremover. Vi tror at en partneravtale med Fixrate er riktig ettersom kundene våre sparer tid og tjener penger på konseptet.

Klar bestilling fra Finansinnkjøp der, altså. Vi ser frem til samarbeid med Finansinnkjøp, og tror vår tjeneste vil være til nytte for Finansinnkjøps kunder, altså vinn vinn der også!

 

Finansinnkjøp AS er ett frittstående rådgivningsselskap som tilbyr kommuner, fylkeskommuner, statsforetak og andre offentlige virksomheter profesjonell spisskompetanse i anskaffelsesprosessene med finansielle innkjøp og kommunal finansforvaltning i vid forstand. Selskapet har kontorer lokalisert i Drøbak (ca 40 minutter utenfor Oslo), og i Bergen sentrum. Selskapet eies og drives av Tor Kristian Hansen og Steinar Mørch-Olsen.