Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate inngår partneravtale med Berg & Johnsrud

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
24. Sep 2018 05:30

Partnerskap er en sterk driver for å lykkes med innovasjon. Vi har mange partnere allerede, de fleste bidrar med innsikt og brukerhistorier slik at vi prioriterer utviklingsarbeidet riktig. Nå inngår Fixrate partnerskap med Berg & Johnsrud, som er et konsulentselskap med mange kunder i vår målgruppe. Hensikten er å spre det glade budskap om tjenesten vår slik at enda flere får glede av den.

 

For noen uker siden annonserte vi partnerskap med Finansinnkjøp AS som partner i arbeidet med å nå offentlig sektor. Nå har vårt andre partnerskap formalisert seg. Berg & Johnsrud AS er et konsulentselskap etablert i 2017. Selskapet driver med rådgivning av bank - og finansrelaterte tema for mange større kunder, primært i primær sektor. Selskapets bidrag til oppdragsgiverne er å dele innsikt i markedet, samt å avdekke konkrete og relevante forbedringsområder. Vi tok en prat med partnerne i selskapet, Tom Berg og Anders Johnsrud.

 

 

Hvem er Berg & Johnsrud, hva gjør dere og for hvem?

- Vi er to partnere i selskapet som til sammen har 37 års erfaring fra bank og finans. Vi hjelper våre oppdragsgivere i møtet med bankrelasjonen. Det er i hovedsak tre områder som er av interesse: Brukes leverandørene på en optimal måte? Velger man de riktige produktene og tjenestene? Er dagens innkjøp riktig levert og til riktig pris? Vår styrke er at vi kan leverandørmarkedet. Før vi gir råd setter vi oss grundig inn i kundenes konkrete bruk og behov. Utfallet av våre analyser er enten en bilateral forhandling med dagens leverandører, eller en anbudsrunde hvor vi konkurranseutsetter hele eller deler av leveransen.

 

- Da vi ble klar over at Fixrate hadde lagt til rette for en online markedsplass der alle banker kan markedsføre sine tilbud, var det enkelt å se nytteverdien for våre kunder. Tom Berg, Berg & Johnsrud

 

Hvilken nytteverdi ser dere i løsningen?

- En rekke av våre oppdragsgivere har tidvis større innskudd som faller utenfor et mandat om aktiv forvaltning av overskuddslikviditet. Generelt sett er midler på ordinær konto lavt forrentet. Derimot er innskudd med minimum 31 dagers bindingstid mer attraktive for bankene, men her ser vi store forskjeller i appetitten fra de store forretningsbankene til de mindre sparebankene. Da vi ble klar over at Fixrate hadde lagt til rette for en online markedsplass der alle banker kan markedsføre sine tilbud, var det enkelt å se nytteverdien for våre kunder. 

 

Hvorfor skal kundene deres bruke Fixrate?

- De av våre kunder som i dag har en aktiv strategi for å maksimere avkastning på sine bankinnskudd, og som tillater bindingstid på minimum 31 dager, gjennomfører stort sett dette gjennom å forhandle vilkår med dagens hovedbank. Da snakker vi type særvilkårskonto med p.t. renter fra 0,5% pro anno til NIBOR3M flatt. Noen bruker mer tid på dette, og ringer rundt for å be om pris fra flere banker. De oppnår stort sett priser fra NIBOR3M flatt til + 0,6%. Altså gir sistnevnte noe som er nært det man kan oppnå på Fixrate, men med betydelig større arbeidsinnsats. Vi har nettopp startet formidlingen av Fixrates konsept, og jeg kan gi et eksempel på det som sannsynligvis blir første kunde fra oss som tar i bruk markedsplassen. Denne kunden er i en situasjon der midler blir værende igjen på driftskonto til dårlig forrentning fremfor å settes i øvrig forvaltning. Beløpet er til tider betydelig, men kunden har i en ellers presset hverdag ikke tid og ressurser til mer aktiv håndtering av midlene. Denne kunden har god oversikt over likviditet, og Fixrate passer som hånd i hanske ved at kunden enkelt kan plassere pengene til meget god rente. 

 

- Kunden liker Fixrates prosess, hvor signaturrett, egenerklæring, KYC og bestillingsskjema håndteres i én omgang og ligger klart når kunden vil plassere sine innskudd der markedet gir best avkastning.  Anders Johnsrud, Berg & Johnsrud

 

Hva sier kunden om prosessen så langt?

- Særlig dette med dokumentprosess har vært en dørstokk for denne kunden. Det er for mye som må til for å opprette nye kontoer i andre banker. Kunden liker Fixrates prosess, hvor signaturrett, egenerkjæring, KYC - informasjon og bestillingsskjema håndteres i én omgang og ligger klart når kunden vil plassere sine innskudd der markedet gir best avkastning.

Hva håper Berg & Johnsrud å oppnå ved å inngå partnerskap med Fixrate?

- Vi håper vårt samarbeid med Fixrate vil gi en vesentlig merverdi for en rekke av våre kunder, gjennom enklere og mer transparent tilgang til best mulig avkastning på deler av deres innskuddsmidler.
Fixrate er svært fornøyd med å ha inngått partnerskap med flinke folk i Berg & Johnsrud. Vi har erfart at partnerskap er veien å gå ved en rekke anledninger, kanskje først og fremst i utviklingsarbeidet. Nå får vi på plass flere partnerskap også på distribusjonssiden - vi er bare seks ansatte i Fixrate, men dekker hele landet. Berg & Johnsrud er en aktør med fornøyde kunder, og for oss er et partnerskap med Tom og Anders en åpenbar fordel for alle parter. Fixrate får nye kunder vi kan lære av, Berg & Johnsrud får et nytt verktøy i verktøykassen, kundene til Berg & Johnsrud får enklere prosesser og bedre innskuddsrente, og bankene får nye innskudd. Vinn vinn for alle parter.

Vi ønsker Berg & Johnsrud lykke til i eget arbeid og med formidlingen av Fixrate!

Besøk hjemmesiden til Berg & Johnsrud for mer informasjon ved å trykke her.

Lurer på hvordan du får tilgang til Fixrate?