Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate delte erfaringer i European Innovation Forum (EIF)

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
19. Jan 2018 13:18

European Innovation Forum (EIF) er et forum hvor mange av de største europeiske selskapene møtes for å diskutere utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser. I denne buketten av giganter fikk Fixrate i spann med Håvard Belbo i T:Lab presentere sitt konsept samt dele erfaringer fra våre møter med større organisasjoner.

Fixrate er som dere vet et lite, nystartet selskap. Mange av aktørene Fixrate snakker med, er større aktører med store ressurser. I møtene med disse har vi gjort oss noen erfaringer, og disse erfaringene var interessante for deltakerne på EIF. EIF ledes av Henry Chesbrough fra The University of California, Berkeley, Haas School of Business, som blir ansett som "the father of Open Innovation".

@

Så hvorfor vil disse gigantene høre Fixrates erfaringer? De store selskapene har utfordringer med å snu seg fort. De har gjerne lange og byråkratiske innovasjonsprosesser, og beslutningsmakten er gjerne sentralisert og topptung. I så måte representerer startups noe annet - avgjørelser kan tas i lunsjen, og utviklingen kan starte tvert brødskiva er spist opp. En startup har ikke utfordringer med å spre informasjon og sikre forankring internt, og har uformelle prosesser som gir stor fart. Gitt at en startup har god innsikt i kundebehov, vil selskapet kunne utmanøvrere langt større virksomheter takket være denne fleksibiliteten.

Naturlovene spiller selvsagt inn her - det er tyngre å snu en oljetanker enn en jolle. Open innovation har til hensikt å sette fart i innovasjonsprosesser ved at et stort selskap ikke nødvendigvis trenger å gjøre alt selv, eller trenger å finne på alt selv. I samarbeid med mindre aktører kan også oljetankeren snurre rundt på kort tid, eller i hvertfall få vridd roret noen grader ekstra.

Fixrate er stolt av å kunne bidra til at større virksomheter klarer å styrke kundeopplevelsen ved å bruke vår løsning. Banker som henter inn kunder gjennom Fixrate har i prinsippet vært gjennom en åpen innovasjonsprosess, hvor Fixrate har fått del i behov og ønsker. Bankene har på denne måten løst egne problemer gjennom å bruke en leverandør fremfor å forsøke å utvikle en løsning internt. Dette har gitt bankene fart på veien mot å levere bedre kundeopplevelser.

Også innskytere har bidratt til utviklingen av Fixrate. Eksempelvis har fondsforvaltere gitt oss innsikt i utfordringer som omhandler renteberegning for kontoprodukter, og offentlig sektor har fortalt om behov knyttet til rapportering. Vi har aldri teoretisert så mye i disse samarbeidsprosessene, men de facto er dette ypperlige eksempler på åpen innovasjon.

Dette takker vi for, og vi ser frem til fortsettelsen i utviklingen av enklere tilgang til bedre betingelser!