Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate ansetter flinke folk!

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
09. Aug 2018 07:46

Siden vi lanserte Fixrate har vi opplevd stor vekst. Per nå har vi 27 banker som ønsker innskudd, og ytterligere 13 forventes inn tidlig i høst. På innskytersiden har vi en rekke kunder som har kommet godt i gang, men minst like mange har registrert seg og er klare for å gjøre sine første innskudd. For å kunne holde oppe utviklingstakten og en god relasjon til kundene ansetter vi derfor en Key Account Manager og en utvikler.

Thomas Bahnsen blir Key Account Manager i Oslo

Som vi har sagt tidligere er størsteparten av markedet for store bankinnskuddene å finne i Oslo. Det er i Oslo de største bedriftene har hovedkontorene, og man finner også en rekke finansinstitusjoner i Oslo. Derfor gikk vi til vårt utvidede nettverk med ønske om tips til potensielle kandidater. Når vi søkte etter Key Account Manager, var det viktig for oss at denne kandidaten var en selvstendig person med stort ønske om å jobbe tett på kundene og som ønsker det beste for kundene. Vi mener å ha truffet blink ved å ansette Thomas Bahnsen.

Hvem er Thomas Bahnsen?

Vi som jobber i Fixrate kommer tett på en del kunder. Kan du gi en intro til deg selv, fortelle litt om bakgrunnen og interesser?

- Opprinnelig er jeg fra Tønsberg, av utdanning har jeg befalsutdannelse i Hæren, er utdannet siviløkonom fra San Diego i California og fra University of Wyoming.  Jeg har innehatt ulike stillinger i bl.a. Telenor, Jabra Corporation og i Max Manus AS.  De siste årene har jeg engasjert meg i styre- og styrelederverv i Econa Oslo. Jeg har mange øvrige interesser, som idrettsaktiv har jeg blant annet deltatt fem av de siste syv årene på ulike distanser i Oslo Maraton. AFF-kurs og sertifisering i fallskjermhopping under arbeidsopphold i Helsingfors har det også blitt tid til. Er ellers nysgjerrig på den stressreduseringen meditasjon og mindfulness kan tilby - dette praktiseres jevnlig.

Du har jo lang erfaring som kundekontakt flere flere arbeidsplasser og stillinger gjennom årenes løp. Kan du si noe om hvordan du jobber, og hva som er viktig for deg i din yrkesutøvelse?

- Jeg er aller mest opptatt av å bevare tilfredsheten hos eksisterende kundemasse, og å levere på det vi har lovet kunden. Nye brukere vil i stor grad komme av seg selv når produktet er markedsledende og effektivitetsskapende, og det har Fixrates løsning på kort tid vist at det er.  Jeg er interessert i kunden, og ønsker å forstå kundens motivasjon. Jeg tror man kommer langt ved å lytte til kundene. Jeg tror på enkel kommunikasjon, enkle og forståelige svar på spørsmål angående konsept og produkt.

Du kommer jo fra en god stilling i et vel etablert foretak. Hvorfor valgte du å si opp en trygg og god jobb for å jobbe for Fixrate, som er en relativt nyetablert startup?

- Vel, på den ene siden så føles det alltid viktig å utfordre seg selv, ikke bli sedat, heller ikke i yrkeslivet. Men på den annen side føles det å si ja til Fixrate som tilnærmet like trygt som da jeg sa ja til Telenor for en del år siden. Denne markedsplassen, og selskapet, dekker et behov som går utenfor landets grenser.

 

Gard Steinsvik blir utvikler i Fixrate

Fixrate er et relativt nytt selskap, og vi føler at vi har kommet langt i utviklingen av tjenesten. Ting fungerer og kundeopplevelsen er temmelig positiv. Likevel har vi et ønske om å utvikle flere nye ting. På IT har vi allerede Sigurd og Christoffer som snekrer og styrer på, men i perioder går tastaturet varmt. Vi kunne fint ha ansatt ti utviklere som alle ville fått fulle hender. Både banker og innskytere har gitt tilbakemeldinger og forslag til nye eller forbedrede løsninger, og i tillegg har vi noen egne tanker om nye ting som styrker vår visjon om å gi enklere tilgang til bedre betingelser. Og det er her Gard Steinsvik kommer inn i bildet. Av referanser fikk vi høre at Gard er en engasjert og hardtarbeidende type med solide akademiske resultater og med øye for detaljer. I tillegg har vi latt oss imponere av Gards engasjement i frivillig arbeid (noe som kan passe utmerket i en start-up...).

Hvem er Gard Steinsvik?

Kan du si noe om hvem du er, bakgrunn og erfaringer?

- Som type er jeg nysgjerrig og jeg har mange jern i ilden. Jeg har sjonglert fritid, frivillige verv og studier i hele studieløpet. Nå er jeg nyutdannet dataingeniør fra NTNU, har erfaring fra Norconsult Informasjonssystemer, hvor jeg jobbet med å lage en digital rapporteringsplattform for skipsfartsindustri på oppdrag fra Kystverket. Gjennom studietiden har jeg engasjert meg i linjeforeningen TIHLDE, hvor jeg blant annet har vært leder for gruppa med ansvar for utvikling og drift av TIHLDEs datasystemer og serverpark. I tillegg til interesser innenfor teknologi og data, er jeg miljøengasjert og har bakgrunn fra Natur og Ungdom, hvor jeg var fylkesleder for Sør-Trøndelag. På fritiden er jeg en ivrig ølbrygger, og har gjennom studietiden sjelden hatt bruk for butikkøl!

Du hadde jo flere jobbmuligheter nå, men velger å komme til Fixrate. Hva er det som gjør at en nyutdannet dataingeniør med mange valgmuligheter ønsker å arbeide for en startup?

- Jeg valgte å gå til en startup framfor et stort og etablert selskap for å være med på å skape noe nytt og innovativt. I et lite selskap får man mer å si, og rollen er på mange måter viktig fra dag én.

 

Nå som Thomas og Gard er ombord vil vi ha gode forutsetninger for å håndtere det som måtte komme utover høsten. Vi gleder oss til fortsettelsen!