Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Finansavisen 21.08.2017: "Snur opp ned på store bankinnskudd"

Skrevet av Christoffer
|
21. Aug 2017 12:25

«Gründere får napp hos bankene, satser på innskuddsforenkling. Snur opp ned på store innskudd."
"Fixrate vil gjøre det smidig og raskere å plassere store bankinnskudd i små og mellomstore banker. -Innskytere kan spare opptil tre døgn, sier gründer Brynjar Ellingsen.»