Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Få enklere tilgang til bedre betingelser: Tre grunner til at innskytere bør bruke Fixrate

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Aug 2017 07:00

I innovasjonsteorien er det slik at man må regne med at et fåtall vil bruke en ny tjeneste fra første stund. I vårt tilfelle måtte vi ringe fire telefoner for å få fire møter som igjen gav oss de fire første kundene. Hvorfor sa innskyterne ja til å hjelpe oss i utviklingen av Fixrate?

Innskyterne vi tok kontakt med i første runde driver forvaltning. Disse har en tydelig oppgave med å optimalisere en portefølje innenfor et visst mandat. De vet hva de holder på med og har gjort bankinnskudd en rekke ganger og i forskjellige banker.

I våre første møter med innskyterne gjorde vi oss kjent med hvilke arbeidsoppgaver de står overfor i hverdagen. Hovedoppgaven til en forvalter dreier seg i første omgang om å eie de riktige aksjene til riktig tid. Det å gjøre bankinnskudd er en melk og brød-oppgave. Innskyterne påpeker følgende utfordringer i deres arbeid med bankinnskudd:

  1. Kontaktfase: Prisene på større bankinnskudd er ikke offentlig tilgjengelig. Altså kan man ikke sjekke pris på nettsidene til den enkelte bank. Dette medfører betydelig tidsbruk knyttet til å kontakte aktuelle banker per telefon. Vi har testet tidsbruk knyttet til å samle inn betingelser - det tar tre døgn å finne pris fra tjue banker.
  2. Dokumentprosess: Omfattende dokumentprosess gir innskyterne en betydelig hodepine. Lovkrav styrer bankene og innskyterne må derfor fylle ut papirer i søkk og kav. Disse må gjerne skrives ut, signeres, scannes og returneres igjen. Prosessen oppleves som kvasi - digital og ufullstendig fra innskyternes side.
  3. Rapportering: Innskytere som har penger plassert i fem forskjellige banker må forholde seg til fem rapporteringspunkter. Dette løses ved at innskyteren bruker egne, manuelle systemer for å holde oversikten. Vi har i våre møter møtt innskytere som har "glemt" innskudd i lengre perioder, og flere innrømmer at de har dårlig overordnet kontroll på innskuddene sine.

Overnevnte punkter favner utfordringer innskyterne opplever i deres arbeid med bankinnskudd. For oss handler kunderorientering om å tilrettelegge for bedre prosesser slik at målene nås på en mer effektiv og bedre måte. Det gjør vi ved å etablere Fixrate, og kort oppsummert vil innskyterens hverdag bli som følger:

  1. Logg inn på market.fixrate.no
  2. Finn aktuell bank/ banker på markedsplassen
  3. Send bestilling til flere banker ved ett klikk
  4. Signer dokumenter (digitalt, én signatur dekker alle valgte banker)
  5. Få oversikt over bankinnskuddene via rapporteringsmodulen på "min side"

Vi kaller dette enklere tilgang til bedre betingelser, og du får tilgang ved å logge inn på market.fixrate.no.