Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Ny funksjonalitet - en gave til økonomisjefens lønnsforhandlinger!

Skrevet av Team Fixrate
|
28. Oct 2022 07:03

Kunder som plasserer penger via Fixrate jakter enkelhet og ekstra rentekroner. Men nøyaktig hvor mye de tjener, har kanskje ikke vært så lett å holde styr på. Som en gavepakke til økonomisjefen som skal i lønnsforhandlinger har vi laget ny funksjonalitet som sporer merverdien ved å bruke Fixrate. 

Poenget med den nye funksjonaliteten er å synliggjøre merverdi mot "markedet". Den nye funksjonaliteten finner du som kunde i venstremenyen under "analyse" - "dashboard". Merverdien er enkel å beregne:

(Sum innskudd x rente via innskudd gjennom Fixrate) - (sum innskudd x rente oppgitt av SSB)

Utfordringen i regnestykket er at vi ikke kjenner kundenes individuelle innskuddsrente. Derfor bruker vi rentetall fra Statistisk Sentralbyrå (rente for bedriftsinnskudd med binding). Man kan argumentere for at ingen kunder har akkurat den renten, og den påstanden er nok temmelig korrekt. Men som et snitt er SSBs tall et godt utgangspunkt. Kunder som har flyttet penger fra en driftskonto i en eller annen bank, vil nok oppleve at oppgitt merverdi er for lav. For bedrifter som har vært på hugget, og som kanskje har gode renter fra før, vil nok merverdien som fremkommer være for høy. Men, i mangel av data som gir helt nøyaktige tall, forsøker vi altså å få frem merverdi i forhold til gjennomsnittlig rente.  Og da er SSB-tallene den beste målestokken vi finner.

Merk også, at i beregningene for siste periode vil vi alltid mangle ferske tall fra SSB. For å kalkulere merverdien bruker vi da siste observasjon fra SSB. Det vil medføre feil i enkelte tilfeller, og man kan argumentere for å bruke interpolering/trend, men det vil også gi feil i andre situasjoner. 

blurkunde

Eksempel: Kunden har per i dag ca 289 millioner innestående i banker via Fixrate. Merverdien siden første innskudd er ca 2,7 millioner. I grafikken vises rente på innestående beløp i oransje, og stiplet blå linje viser utviklingen i gjennomsnittlig rente for bedriftsinnskudd (fra SSB). Merverdien i siste periode, hvor tall fra SSB mangler (rapporteres forsinket), er beregnet ved å bruke siste rapportpunkt for SSB. Og en liten early warning - om du logger inn og titter på dine egne tall kan det være at grafikken (fargene) er annerledes pga dynamikk i den visuelle presentasjonen.

Forutsetninger og mulig videreutvikling

Enkelte kunder vil kanskje ikke kjenne igjen tallene helt - da skal man huske på at alle innskudd og all merverdi er tatt med, også bak i tid. Om en kunde eksempelvis hadde 100 millioner plassert frem til 01.01 i år, og på det tidspunktet tok ut 90 mill, vil merverdien fremkomme inklusive tidligere innskudd. Men, øverst i venstre hjørne kan man justere perioden man titter på, og på den måten spisse seg inn på en gitt tidsperiode.

Vi har også planer om å la kunder legge inn sin egen rente, slik at beregningene blir nøyaktige for den enkelte bedrift. Utfordringen er å fange eventuelle renteendringer bak i tid, men kanskje er ca nøyaktig nok. Vi får komme tilbake til det på et senere tidspunkt.

 

Med dette ønsker vi økonomisjefer lykke til i lønnsforhandlingene!

Og PS: Om du har innspill til dashboardet - ikke nøl med å ta kontakt!