Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Bedre innskuddsrente gir stor gevinst

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
28. Nov 2018 09:49

Ettersom tiden går får vi stadig flere eksempler på kunder som tjener store summer ved å bruke Fixrate for plassering av bankinnskudd. Hvor mye den enkelte kunde tjener er individuelt. Her kan du enkelt se hva din organisasjon vil tjene på å bruke Fixrate.

 

Fixrate er en markedsplass for store bankinnskudd. Dersom din bedrift har konto hos en forretningsbank er det meget sannsynlig at dere har mye å tjene på å bruke Fixrate. Men hvor mye?

 

Hvor mye kan en bedrift tjene ved å bruke Fixrate?

 

Meravkastningen ved bruk av Fixrate er avhengig av:

  • Volum som skal plasseres (bankene tar bare i mot en viss sum fra den enkelte kunde)
  • Produktvalg (hvor lenge kan pengene stå?)
  • Hvilken rente du har på kontoen hos dagens bankforbindelse

 

Under har vi satt opp en tabell som viser meravkastning gitt en rente på eksisterende bankkonto (rad a) og volum (kolonne a). Gjennomsnittsrente ved bruk av Fixrate er angitt i siste kolonne, og er faktiske data fra 25.11.2018. Tallene gjelder for produktet med 31 dagers rullerende bindingstid, altså kan pengene i teorien stå plassert årevis, men man kan også få dem ut ved én måneds varsel.

 

Eksempel

 

En innskyter har 100 mill. på konto i forretningsbank A med rente Nibor3M + 20bp. Ved å bruke Fixrate får innskyteren en rente på 1,85%, og tjener 440.000 kr ekstra årlig.

 

For kunder som har en konto hvor man knapt får positiv margin vil det spille liten rolle om man kan hente 50 eller 60 bp. ekstra. Man tjener uansett mye penger.

 

Mulig det kompliserer det hele, men om man setter dette opp i en graf får man følgende bilde:

 

Vi ser også at snittrenten er fallende ettersom volumet stiger. Det er naturlig, ved stort volum må man spre pengene på flere tilbud og banker, altså får man ikke plassert alle pengene til banken som har det beste tilbudet.

 

 

Hvorfor faller renten ved økende volum?

Markedsplassen består av tilbud fra 32 banker. Bankene legger ut tilbud med minimums- og maksimumsvolum per kunde, altså må man spre pengene dersom man ønsker å plassere større volumer. Typisk etterspørsel hos litt mindre banker er fra 5-25 mill. Om man har 100 mill. som skal plasseres må man kanskje bruke fire banker, og da får man ikke plassert alle pengene inn i hvelvet hos banken som har det aller beste tilbudet. Og det er her Fixrate kommer til sin rett. Ved å bruke Fixrate kan man enkelt nå flere banker, og følgelig kan innskuddsrenten få seg et kraftig løft som kan gi millioninntekter.

For de fleste vil det ikke være nødvendig å løpe etter det aller siste punktet på innskuddsrenten. For kunder som har innskuddsrente hvor man knapt får positiv margin vil det spille liten rolle om man kan hente 50 eller 60 bp. ekstra. Man tjener uansett penger. Så moralen er, logg på og kom i gang!

 

Lykke til med plasseringene!