Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Hvordan påvirker renteendringer bankenes innskuddsrente?

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
08. May 2020 09:10

Etter at Norges Bank har kuttet rentestammen med øks og motorsag, har de nå dratt frem en stor kanne Roundup for å få has på siste rest med renter. Hvordan vil dette slå inn i innskuddsrenten?

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at han håper rentekuttet kommer lånetagerne til gode. Målet er selvsagt å redusere rentekostnader. Ola og Kari får mer penger å bruke, og Snekker Andersen AS fortsetter å gjøre investeringer som genererer eller sikrer aktivitet og arbeidsplasser. Om man titter over bordet fra Ola, Kari og Snekker Andersen AS, så ser man de som har penger på bok. Om proletariatet jubler for rentekuttene, må rentenisten pent belage seg på sild og potet fremover.

 

Hvordan setter bankene innskuddsrenten?

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at bankene kommer til å redusere innskuddsrentene kraftig i tiden som kommer. Vel har kanskje mange fremdeles gode renter, men denne kjæresten må man nok vinke farvel til om kort tid. "Det er slutt" - brev er nemlig i posten, og om du ikke har fått det enda kan du bare belage deg på at banksjefen eller hans sammensvorene akkurat nå sitter og skriver brevet, eller postgangen er sen.

Når sentralbanksjefen kutter styringsrenten med 1,5% på et par måneder er det naturlig å tenke at bankene kutter innskuddsrenten tilsvarende. Men det er ikke noe likhetstegn mellom Olsens kutt i styringsrenten og banksjefens kutt i innskuddsrentene. Flere elementer påvirker prisene.

 

Bankenes behov for innskudd og konkurranse i markedet

Bankene bruker innskuddene som finansiering av utlån. Hvis en bank ikke låner ut penger, ja da trenger de heller ikke hente innskudd. I en situasjon hvor banken opplever full stopp og ingen nye lånekunder, kan de faktisk ønske å kvitte seg med innskudd. Da kan banken kutte rentene på innskudd raskt, ja kanskje raskere og mer enn konkurrentene. Noen kunder vil da hoppe av lasset, og heller flytte penger til en annen bank. Kundene som blir igjen, aksepterer lavere rente og bidrar dermed til bedre rentemargin for banken. Hvis banken derimot trenger innskuddene, vil de være forsiktige med å kutte innskuddsrenten, og heller vente til konkurrentene har gjort seg ferdige med sine rentekutt. Banken som kutter innskuddsrenten sist har minst risiko for å miste kunder.

 

Bankene kan hente innskudd via spesielle kontoer og fra enkeltsegmenter

Hvis en bank ønsker å hente mer penger vil det være mest krevende og dyrt å hente pengene fra eksisterende kunder. La oss tenke at en bank trenger å øke innskuddene med femti millioner. Et godt tilbud på innskuddsrente gir som regel effekt, men hvem skal få dette tilbudet? Hvis banken gir et godt tilbud til eksisterende kunder vil de ikke få mer innskudd, men høyere rentekostnader. Derfor vil banken med stor sannsynlighet forsøke å hente penger via nisjeprodukter - eksempelvis innskudd med lang binding, eller via nye kunder eller kundegrupper. Ved større endringer i rentene vil det være enklere å endre for alle kunder, det være seg om renten skal opp eller ned.

 

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

 

Prisen på alternative finansieringskilder påvirker innskuddsrenten

Innskudd er ikke den eneste kilden til finansiering av bankenes utlån. De fleste banker er aktive i verdipapirmarkedet, som man kan se på som et profesjonelt lånemarked. Hvis konkurransen om Ola og Karis sparepenger er sterk, kan det være fornuftig for en bank å låne penger i det profesjonelle markedet ved å utstede obligasjoner. Obligasjonene er gjerne tett koblet til pengemarkedsrenten (Nibor), som igjen er koblet til styringsrenten. Raske kutt fra sentralbanken vil som regel gi raskt prisfall i det profesjonelle markedet. I et marked hvor det tenkes at sentralbanken vil redusere renten kan lån fra det profesjonelle markedet på sikt bli svært billig for banken.

 

Så hva vil skje med innskuddsrentene?

Grunnlaget for gode innskuddsrenter forsvant ved sentralbanksjefens rentekutt. Spørsmålet er hvordan bankene implementerer lavere innskuddsrenter. Regn med at innskuddsrenten blir redusert i flere runder - om du allerede har mottatt én varsling - ikke bli overrasket om du får en ny i fleisen om noen uker. Og når bevegelsene i markedet er store, som nå, er én ting sikkert - du vil bli belønnet for å holde øynene åpne for gode tilbud.

Bildet er tatt av Franz W. fra Pixabay