Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fixrate er med på å opprettholde sterke sparebanker

Skrevet av Team Fixrate
|
18. Jun 2021 07:16

Det sier Sparebankforeningens nye administrerende direktør, Iman Winkelman. Han mener plattformen er blitt et viktig verktøy for å koble mer kapital inn mot sparebankene.

- Fixrate har på mange måter bidratt til å fjerne distansen mellom kapitalen på Aker Brygge og distriktene. Alle banker, uansett hvor de befinner seg, kan nå på en mye enklere måte enn tidligere hente kapital fra de store innskyterne. Klart det er med på å styrke mulighetene til både sparebankene og distriktene, mener Winkelman.

Den unge Fauskeværingen med nederlandske røtter kommer fra stillingen som leder for Virke Servicehandel. Winkelman er utdannet revisor og siviløkonom, men har store deler av karrieren jobbet i stillinger knyttet til kommunikasjon og myndighetskontakt.

Nå ser han frem til å jobbe for noen av våre viktigste garantister for lokal verdiskapning og lys i husan langs hele vårt vakre langstrakte land.

Verdiskapning + bolyst = sparebankkultur

- I nærmere 200 år har sparebankene vært til stede der folk bor og der næringslivet skaper sine verdier. Det har gjort dem til viktige samfunnsbyggere, som ved siden av å yte kreditt, også har sørget for bidrag av stor betydning for samfunnslivet i hele Norge. Dette tosidige fokuset er selve nerven i god sparebankkultur, fremholder Winkelman.

Viktig rolle

Han mener landets 94 sparebanker er helt avgjørende for den pågående omstillingen av norsk næringsliv.

- Dette er robuste finansinstitusjoner som kjenner lokalsamfunnene og har korte beslutningsveier. Koronatiden vi er inne i har med all tydelighet vist oss at vi trenger finansaktører med kunnskap, forståelse og et hjerte som banker for lokalsamfunnet. Jeg ser frem til å få disse og andre perspektiver tydelig frem i møte med viktige prosesser av betydning for bransjen, sier Winkelman.

Ikke minst gleder han seg til å ta fatt på det uforløste potensialet som ligger i å fortelle historien om hvordan sparebankene bidrar til vekst og utvikling. Dette er en historie som ofte kommer godt frem lokalt og regionalt, men som også fortjener økt nasjonal oppmerksomhet.

- Det finnes så mange gode eksempler som viser hvordan sparebankene gjennom å stille kapital til rådighet er motorer for utviklingen av lokalsamfunn i hele Norge. Disse må vi bringe opp og frem.

Nødvendig strukturendring

I en verden hvor de fleste næringer domineres av stadig færre og større aktører, har også sparebankene opplevd store strukturendringer opp igjennom årene.

- Fra toppen på 30-tallet har antall sparebanker sunket fra ca. 630 til dagens 94. Det betyr ikke først og fremst at det er 540 sparebanker som er forsvunnet, men heller at vi har fått større og mer robuste enheter. Man må ikke se seg blind på antallet banker, men heller fokusere på hvor sparebankene er til stede og hvordan bankene faktisk bidrar til utvikling. Det har vært en nødvendighet å få frem sterkere finansaktører som kan ta større løft. Det handler om å forandre for å bevare, poengterer Winkelman.

Foregangseksempel

Bank og samfunn er i endring, og endringstakten vil bare øke. Ikke minst gjelder dette på teknologiområdet. Finansmarkedsrapporter viser at norsk banknæring er et foregangseksempel når det kommer til digitalisering, og Winkelman tror nære samarbeid med tredjepartaktører som eksempelvis Fixrate er en av nøklene for å fortsatt lykkes i dette omstillingsarbeidet.

Nysgjerrig på fortsettelsen

- Aktører som eksempelvis Fixrate hjelper næringen i moderniseringsprosessen og legger til rette for at sparebankene får bedre betingelser i sitt arbeid med å være sterkt og tydelig til stede.

Med så mange finansaktører på en plattform, blir jeg nysgjerrig på hvordan man kan utnytte dette for å styrke både bankenes og plattformens verdi ytterligere.

Her er det helt klart muligheter for videreutvikling av nye tjenester og tilbud. Jeg gleder meg til å følge utviklingen, avslutter han.