Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Fem grunner til at bedrifter bruker Fixrate

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
07. Apr 2021 11:19

Siden oppstart i oktober 2017 har over tjue milliarder innskuddskroner blitt plassert gjennom Fixrate. Hvorfor velger kunder å plassere penger via Fixrate, og hvilket problem løser tjenesten?

Bankinnskudd er et produkt alle bedrifter har et forhold til. Driftskonto for de fleste, og de med litt penger på bok har kanskje fått opprettet en plasseringskonto. Grei skuring, kan du si. Men at noe tilsynelatende fungerer betyr ikke at alle er fornøyd med tjenestene som leveres.

Fixrate har over tid studert kundebehov i markedet. Og det må vi si - det er mange der ute som ønsker seg noe annet enn hva som tilbys i tradisjonelle kanaler. Disse "problemene" har vi satt under lupen, og løpende forsøkt å løse opp i flokene kundene beskriver. Resultater er at mange fremoverlente økonomisjefer har tatt i bruk tjenesten vi leverer. Økonomisjefene har oppdaget at tjenesten gir mange fordeler, og de finner stor nytteverdi i å bruke Fixrate fremfor å håndtere innskuddene på den tradisjonelle måten. Her forklarer vi hvorfor.

 

1. Den mest åpenbare - bedre innskuddsrente

Dersom kundene fikk dårligere rente på innskuddene ved å bruke Fixrate, ville butikken vært stengt umiddelbart. Svært mange større bedrifter har dårlige innskuddsrenter fra hovedbanken sin, og noen enkle tastetrykk kan gi stor rentegevinst.

- Tidligere hadde vi alle pengene på én konto i vår hovedbank. Men renten var ikke noe å skryte av. Ved å spre pengene til flere banker har vi løftet renteinntektene med halvannen million, sier styreleder i Tromsø Veg AS Øyvind Hilmarsen i dette blogginnlegget.

-Vi forvalter store summer og det er viktig å følge med på betingelsene. Vi tjener ca 1,6 millioner årlig ved å benytte Fixrate, sier finansdirektør i Statskog SF i dette blogginnlegget.

-Ved å plassere overskuddslikviditeten vår gjennom markedsplassen vil vi kunne oppnå en rentegevinst på 500.000 - 700.000 kroner i året, noe som vil komme hele lokalsamfunnet til gode, sier økonomisjef i Verdal Kommune Helge Holthe i dette blogginnlegget.

Bedre pris er en helt konkret og enkel nytteverdi for kundene, og for mange vil fortjenesten være svært stor i kroner og øre. 

 

 

2. Enklere tilgang til bankenes priser

Fixrate har laget en markedsplass for bankinnskudd. Når du logger inn vil du se en "tavle" hvor bankene annonserer sine innskuddstilbud. Produktene er standardisert, og "tavlen" er oversiktlig og ryddig - det skal være lett å sammenligne. 

Du kan filtrere tilbudene, og lese mer om den enkelte banken. Denne enkle tilgangen til informasjon setter kundene våre pris på - her er noen eksempler.

- Det er svært enkelt å få oversikt over markedet. Man logger inn, og finner mange tilbud. Tidligere snakket vi med meglere og banker direkte. Det tar tid, og vi har nok av arbeidsoppgaver som skal utføres ellers i organisasjonen, sier økonomisjef i Norges Råfisklag Tommy Nygård i dette blogginnlegget.

-Før slet vi med å få oversikt over hvor det var mulig å få best innskuddsrente. Markedsplassen gir oss oversikt over alle aktuelle innskuddstilbud, så velger vi de vi mener er best og som passer vårt behov, sier finansdirektør i Statskog SF Arnt S. Rørvik i dette blogginnlegget.

Det tydelig at kundene ønsker å gjøre ting enkelt - hvorfor bruke tid på å ringe rundt til banker for å finne gode tilbud når man kan finne dem i et enkelt format digitalt?

 

3. Enklere prosess for å opprette konto

Det er vel og bra å finne gode tilbud fra bankene, men kanskje er prosessen videre vel så viktig. Når en kunde tar i bruk Fixrate registreres den nødvendige dokumentasjonen som bankene trenger. Denne dokumentasjonen brukes mot alle bankene. Altså er bestillingsprosessen svært forenklet. Dette bekreftes av Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

-Det er enkelt og oversiktlig å bruke Fixrate, og vi sparer mye tid på å bruke plattformen. Vi ville neppe spredt pengene til så mange banker hvis ikke plattformen var tilgjengelig, sier Lisbeth Marie Uvaag, økonomisjef i Jernbanepersonalets Bank og Forsikring i dette blogginnlegget

Også mindre foretak setter pris på de enkle prosessene for å opprette konto i banker som gir bedre rente. Daglig leder i T.N Vangs Mekaniske Verksted AS, Terje Vang, syntes det var vanskelig å finne tid og ressurser til plassering av kapital, og ønsket å unngå kompliserte prosesser

-Med temmelig liten arbeidsinnsats fikk vi betydelig bedre innskuddsrente enn vi hadde hos vår hovedbank, og så langt fungerer Fixrate godt for oss. Les om Terje Vangs erfaringer i dette blogginnlegget.

 

4. Oversiktlighet og rapportering

Enkelte av kundene som bruker Fixrate, sprer penger til mange banker. Per nå er rekorden 37 banker. Tanken på å skulle logge inn i 37 nettbanker for å hente ut kontoutskrifter er stressende bare ved tanken. Men slapp av - kunder som bruker Fixrate får tilgang til alle kontoutskrifter via løsningen. Dermed blir det enkelt å holde styr på papirene for både regnskapsfører og økonomisjef.

-Jeg logger inn på Fixrate når regnskapet skal føres. Der finner jeg kontoutskriftene fra den enkelte bank, og det forenkler min jobb, sier Ann Kristin R. Jansen, regnskapssjef i Statskog SF i dette blogginnlegget.

 

5. Bankinnskudd som trygg havn

Mange bedrifter har overskuddslikviditet. Dette er penger som skal brukes til et dedikert formål frem i tid, eller som er avsatt som en "krigskiste" i tilfelle det skulle dukke opp investeringsmuligheter i f.eks. et næringsbygg, en ny båt etc. 

Enkelte privateide selskaper har bygd opp pengebeholdningen over tid. Eieren tenker at pengene skal stå så konservativt plassert som mulig, ettersom virksomheten som sådan representerer en risiko - altså skal pengene være trygt plassert. Da er bankinnskudd et alternativ som tradisjonelt har stått sterkt, men man skal ikke kimse av avkastningen fra bankinnskudd, heller. 

Sogn og Fjordane Energi AS plasserte tidligere noe i pengemarkedsfond, obligasjoner og sertifikater. Økonomirådgiver Leif Egil Verpeide mener imidlertid at slike investeringer tar tid å følge opp, og innebærer også risiko som kan være uønsket.  

-Renteavkastningen vi får fra bankene gjennom Fixrate er konkurransedyktig, og risikoen for tap av innskudd i norske banker er lav. Spesielt etter at myndighetene i 2008/09 strammet inn på bankenes krav til likviditet, sier finansrådgiver i Sogn og Fjordane Energi AS, Leif Egil Verpeide i dette blogginnlegget.

 

Enkelhet og lønnsomhet oppsummerer det hele

Vi legger merke til at kundene trekker frem ulike ting ved tjenesten. Noen har større fokus på å oppnå gode betingelser, andre på at bruk av tjenesten er enkel. 

Vårt mål med tjenesten er å gi enklere likviditetsstyring for bedrifter, og tilbakemeldingene viser at tjenesten treffer på flere områder. 

Tusen takk til våre kunder for gode innspill i utviklingen av tjenesten - vi skal jobbe videre for å gjøre den enda bedre!

For de av dere som lurer på hvorfor bankene bruker Fixrate, les mer om det her.