Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Derfor gir bankene dårlig innskuddsrente – og slik gjør du noe med det

Skrevet av Team Fixrate
|
14. Nov 2023 08:21

Det må ikke lenger være tidkrevende å skaffe bedre rente på bedriftens penger. Og timelønnen blir i de fleste tilfeller formidabel.

– Hvorfor de fleste bankene gir så lav innskuddsrente? Det enkle svaret er: «Fordi de kan», sier Brynjar Ellingsen.

Den daglige lederen i Fixrate, en markedsplass for norske bedrifters bankinnskudd, har merket seg at mange banker leverer kjemperesultater parallelt med den økte styringsrenten.

Bankenes resultater skyldes for en stor del av rentemarginen – differansen mellom innskudds- og lånerente – har økt. Som tidligere bankmann har Ellingsen en klar teori om hvorfor dette skjer.

– Innskudd er en del av bankenes finansiering. Bankene fløt over av penger etter pandemien, og fremdeles bærer markedet preg av at det er mye penger tilgjengelig. I tillegg er makrobildet i endring, begynner han og fortsetter:

– Når bankene nå trolig antar at etterspørselen etter lån vil avta fremover på grunn av rentehevningene, får de mindre behov for penger. Dermed blir det også mindre interessant for dem å kjempe om innskuddene, forklarer han.

Mye å tjene på bedre innskuddsrente

43.000 norske bedrifter har over to millioner kroner i banken, og rundt 3500 av disse har over 25 millioner på bok.

For slike bedrifter er den lave innskuddsrenten dyr.

Det er imidlertid mulig å få gode vilkår også for bedriftens plasseringskonto. Bankmarkedet er nemlig stort og sammensatt. Og det finnes alltid banker som trenger økt kapitaltilgang i form av bankinnskudd.

De høyeste innskuddsrentene for plasseringskontoer er i dag på over fem prosent.

Utfordringen er å finne disse bankene. Derfor startet Ellingsen Fixrate. Kort fortalt er Fixrate en markedsplass hvor bankene kan annonsere for rentebetingelser, og bedrifter enkelt kan spre innskuddene sine over flere banker.

– De beste rentene kan være i en regionalbank eller en lokalbank i et annet fylke. Som økonomisjef har du ikke tid til å ringe rundt til halve Bank-Norge. Derfor gjør vi jobben for deg, sier Brynjar Ellingsen.

Siden ulike bankers rentevilkår varierer fra drøye 1,5 til over fem prosent, kan det bli snakk om store summer til bedriftens bunnlinje. For en bedrift med fem millioner på bok og 2,5 prosent rente på kontoen, vil det for eksempel dreie seg som nærmere 130.000 kroner i året – hvert år så lenge reservene står på konto.

Om bedriften har større beløp, så øker selvsagt potensialet. En bedrift med femti millioner på bok, kan enkelt tjene 1.250.000 kr. pr. år i økte renteinntekter.

Rentekalkulator: Sjekk hvor mye din bedrift kan tjene

Derfor gir mindre banker ofte bedre rente

Lenger ned i artikkelen gir Ellingsen, som var senior kredittrådgiver i Innovasjon Norge før han startet Fixrate, tre tips for bedre avkastning på bedriftens kapital.

Men først må han nesten forklare hvorfor hovedregelen er at små banker tilbyr høyere innskuddsrente enn storbankene – noe som gjør det enda vanskeligere å finne de beste vilkårene på egen hånd.

Lave innskuddsrenter er dyrt for bedrifter med store kapitalreserver, konstaterer Brynjar Ellingsen.

– Igjen handler dette om finansiering. De større bankene har gjerne større tilgang på kapital enn de mindre. Derfor må småbankene igjen ofte kjempe hardere for å tiltrekke seg kapital, sier Brynjar Ellingsen.

Siden små banker som regel ikke kan ta imot for store innskudd fra én kunde, er Fixrate bygd opp slik at det er enkelt å fordele kapitalreservene på flere banker. All relevant informasjon og nødvendige rapporter blir samlet i én og samme plattform, hvor du også kan ta ut penger direkte.

Men risikerer du ikke at hovedbanken «blir sur» hvis du trekker ut innskuddene til fordel for andre banker?

– Min erfaring både som bankmann og fra Fixrate er «nei». Bankene tilbyr jo flere produkter. Og prisen på hvert enkelt produkt gjenspeiler som regel hvor interessert den er i at du som kunde har akkurat det produktet, sier Brynjar Ellingsen.

3 trinn mot bedre avkastning

Brynjar Ellingsens erfaring er at de aller fleste norske bedrifter kan øke sin avkastning på kapitalreservene med liten innsats og lav risiko.

Her er hans tre råd:

1. Flytt pengene du ikke vil trenge de nærmeste to månedene over fra driftskonto til en plasseringskonto

– De fleste driftskontoer har tilnærmet nullrente. Selv om du skulle velge en plasseringskonto med dårlig rente, vil du øke renteinntektene drastisk, kommenterer han.

2. Sørg for at plasseringskontoen(e) har best mulig rente

– Det tar litt tid, men gir en fryktelig høy timelønn og er enkle penger å plukke opp, spesielt med Fixrate. Noe av det første rutinerte «styregrossister» gjør når de tiltrer et styre, er gjerne å gå gjennom bankbetingelsene, og på den måten raskt bidra til bedre inntjening for selskapet, sier han.


3. Vurder andre spareformer


Hvis bedriften har langsiktige penger, for eksempel fordi den setter av midler til en fremtidig investering, kan du vurdere å sette penger i rentefond eller obligasjonsfond. Rentefond med lav risiko kan også vurderes ved kortere plasseringer.