Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Brannforsikring og innsikt - hvordan banksjefen kan få bedret nattesøvnen

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
03. Feb 2021 14:40

Å styre en bank er ikke lett. Virksomheten skal finansieres, og utlånene skal være av god kvalitet. Når verden er i vater er alt på stell, men straks det oppstår ubalanse står banksjefen i fare for å miste nattesøvnen. Hvordan kan Fixrate gi banksjefen bedre nattesøvn?

Finansiering av banken er en viktig del av jobben til økonomisjefen (eller banksjefen). Når en bank skal prise produkter, er informasjon viktig. Hvor er markedet nå? Hva tror banken om styringsrenten, og hvor skal NIBOR? Og ikke minst, hvor ligger konkurrentenes priser? I søken etter svar kan økonomisjefen sjekke ulike kilder:

  • Finansportalen og vergemålsportalen viser priser for innskudd mot personmarkedet
  • Bankenes egne nettsider kan oppsøkes
  • Transaksjoner i markedet for seniorobligasjoner kan gi en indikasjon på "rett" prisnivå for innskudd

Alle ovenfornevnte kilder gir et øyeblikksbilde av markedet - hvis man følger disse tett, og over tid, vil man få et bilde av status i markedet. Men prisene som oppgis på de to førstnevnte punktene over gir bare innsikt i annonserte priser - ikke i faktiske priser. Altså vet ikke bankene om kunder slår til på de aktuelle prisene. Og eventuelle renteendringer vil heller ikke bli fanget opp - man kan gjerne se til historiske priser, men er de prisene aktuelle i dag?

Data gir innsikt

Fixrate har over tid samlet data fra annonsene som legges ut av bankene, og de faktiske transaksjonene som skjer på markedsplassen. I tillegg noteres renteendringer. Dermed kan Fixrate tegne grafer som gir innblikk i markedet. Grafene gir innblikk i annonsene på markedsplassene, og hvordan disse har utviklet seg over tid, og viser faktiske priser bankene betaler for innskudd. Bankene blir ikke benevnt som enhet, men som gruppe. Altså vil man kunne lese hva små, mellomstore og store banker betaler for innskudd eller hvilke priser de annonserer. Med bakgrunn i denne informasjonen vil det være lettere for økonomisjefen å navigere i markedet. Spart tid, noen?

Men hvordan fungerer brannforsikringen?

I en situasjon hvor verden (les kapitalmarkedet) har gått av hengslene vil en bank ønske flere kilder til finansiering. Vi har notert oss at flere banker ønsker å ha tilgang til tjenesten, om ikke for å hente penger i dag, så for å kanskje hente penger i morgen. Dermed fungerer Fixrate som en brannforsikring som kan være svært verdifull i perioder hvor andre markeder "spreader ut". 

Data fra markedsplassen: Bildet under viser marginpåslag i annonser med 31 dagers oppsigelse, ink. alle banker (P60).


Marginpåslag produkt 20.01.2021

Data fra markedsplassen: Bildet under viser marginpåslag for annonser med 31 dagers oppsigelse, kategorisert i bankgrupper.

Marginpåslag banksegment 20.01.2021Av skjermbildene kan man se at marginpåslaget fra bankene gikk noe ut i vår, da covid 19 skapte mest frykt i finansmarkedet. Men denne utgangen er langt unna hva man så i eks. markedet for seniorobligasjoner. Altså fungerte brannforsikringen godt for bankene som deltok på markedsplassen - de kunne hente penger til langt lavere marginpåslag enn hva man oppnådde i markedet for seniorobligasjoner.

Så kan man spørre seg - ok, det er et marked for store bankinnskudd der ute, og det kan være nyttig - men hvorfor kan ikke bankene bare hente disse innskuddene selv? Hva skal man med Fixrate? Vel, det kan du finne ut mer om ved å lese dette blogginnlegget.