Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Tradisjonsrik familiebedrift ønsker ukomplisert kapitalforvaltning

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
26. Nov 2019 07:43

Det er ikke sikkert du vet det, men sjansen for at du har sett en trailerhenger levert av industriverkstedet T.N. Vangs Mekaniske Verksted AS på norske eller svenske landeveier er stor. De siste årene har bedriften profesjonalisert organisasjonen, og jammen har de ikke fått orden på innskuddsrenten også!

I over 70 år har nemlig T.N. Vangs bygd opp en bedrift med over 60 ansatte på Inderøy. De har spesialisert seg på å designe tilhengere skreddersydd etter kundenes behov

 

Med temmelig liten arbeidsinnsats fikk vi betydelig bedre innskuddsrente
en vi hadde hos vår hovedbank, og så langt fungerer Fixrate meget godt for oss.
Terje Vang, Daglig leder i T.N. Vangs Mekaniske Verksted AS.

 

Familiebedrift med dype røtter

T.N. Vangs Mekaniske Verksted ble etablert av Thomas N. Vang i 1948 på ruinene av et nedbrent meieri på Tømte i Inderøy kommune. Bedriften ligger fremdeles på Tømte og drives i dag av 3. generasjon.

Transportmateriell har alltid vært et hovedprodukt ved T.N. Vangs Mek. Verksted. I begynnelsen var hovslaging et naturlig satsingsområde, senere ble traktorredskap og utstyr i forbindelse med grøfting og nydyrking viktige produkter. Bulldoseren og andre anleggsmaskiners inntog gjorde sitt til at det ble aktuelt med flyttevogner. De første semitrailerne for maskintransport var dermed et faktum. Midt på 80-tallet ble de første flishengerne produsert.
Bedriftens målsetting er å være først ute med nye løsninger, -løsninger som kan effektivisere norsk veitransport. I mange år var produksjonene så liten at så godt som alle tilhengerne hadde større eller mindre løsninger som aldri var prøvd før. Produktutvikling er en konstant prosess i bedriften. Lav egenvekt, høy styrke og fleksible løsninger er en forutsetning for tidsmessig transportutstyr.

Verkstedlokalene er utbygd trinnvis. Gjennom årenes løp har arealet blitt utvidet i flere retninger med 3000 m2 mekanisk produksjonslokaler, samt lakkeringshall for store kjøretøy, kontorlokaler og sosiale rom.

Føler du at du kan for lite om bankinnskudd? Slik skaffer du bedrifter god innskuddsrente.

 

Hva tenker daglig leder om kapitalforvaltning?

En solid og vellykket bedrift som T.N. Vangs har gjerne noen millioner på konto til fremtidige investeringer i virksomheten. Daglig leder Terje Vang ble kjent med Fixrate gjennom bekjente. Terje Vang synes det er vanskelig å finne tid og ressurser til plassering av kapital, og ønsket å unngå kompliserte prosesser.

-Vi ønsker en sikker plassering av overskuddslikviditet. Kapitalen er tenkt til fremtidige investeringer når tid og sted stemmer. Derfor er bankinnskudd for oss å foretrekke da investeringstidspunktet ikke er kjent og vi ikke vil være avhengig av konjunkturer som preger fond og andre plasseringsprodukter. Med temmelig liten arbeidsinnsats fikk vi betydelig bedre innskuddsrente en vi hadde hos vår hovedbank, og så langt fungerer Fixrate meget godt for oss.

 

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

Tusen takk til Terje Vang, daglig leder i T.N. Vangs for tilliten. Vi håper å gi dere enklere tilgang til bedre betingelser i mange år - og om vi skulle ha behov for en tilhenger for å frakte penger mellom kunder og banker, ja da vet vi hvem vi skal ringe.