Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Sogn og Fjordane Energi setter pris på trygg og enkel tjeneste for plassering av overskuddslikviditet

Skrevet av Team Fixrate
|
31. Oct 2020 11:05

Sogn og Fjordane Energi har siden juni 2020 plassert 400 millioner gjennom Fixrate. Selskapet erfarer at det er en trygg og enkel tjeneste for plassering av overskuddslikviditet.

Aldri sett seg tilbake

Sogn og Fjordane Energi (SFE) har hovedkontoret sitt i Sandane, innerst i naturskjønne Gloppefjorden. Og likesom Heradshuset i Sandane har et karakteristisk "kvadrert" klokketårn fra 1956 hvor tiden vises i fire retninger, er nøkkeltallet 4 også et frampek for innskuddene fasilitert gjennom Fixrate:

400 millioner kroner er plassert siden oppstart i juni 2020, fordelt på 15 forskjellige innskudd.

SFE gjorde sin første plassering dagen etter ferdigregisteringen, og har ikke sett seg tilbake siden.

Selskapet ble etablert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 1968 som Sogn og Fjordane Kraftverk, og har en finansstrategi som tilsier at dersom motpartsbanken har under 25 MRD i forvaltning, så plasseres kun opp til 25 millioner.

Trygt og enkelt å ta i bruk

Leif Egil Verpeide er finansrådgiver i SFE og ansvarlig for blant annet finansstrategi:

Han forteller at SFE fikk en god opplevelse av bruken rett ut av startgropen i slutten av juni. Selskapet syntes det var veldig lavterskel og enkelt å starte opp, og brukerstøtten de fikk når de tok kontakt med Fixrate, var rask og god, selv om ferien hadde startet.

- Fixrate har nå flere banker med mer enn 25 MRD i forvaltning, og her kan vi plassere opp til 150 millioner kroner. Det forutsetter at credit score for banken er minimum trippel-B+. Vi er jo ikke profesjonelle kapitalforvaltere med egne ansatte som kan ta seg av kredittvurderinger av banker, så vi er interesserte i å maksimere avkastningen, men vi vil ikke ta unødig risiko.

Verpeide mener at bankinnskudd i norske banker er trygt. “Siden de aller fleste av bankene som er medlemmer av Fixrates Markedsplass har SFEs ønskede credit score, ble det enkelt å fordele innskuddene på flere banker."


Fra pengemarkedsfond til bankinnskudd

Med svingende kraftpriser er det viktig at overskuddslikviditeten er trygt plassert, og enkel å forvalte. Tidligere plasserte SFE noe i pengemarkedsfond, obligasjoner og sertifikater. Der ligger det en større renterisiko og kredittrisiko, og det har rett og slett vært for tidkrevende å følge med, i forhold til meravkastningen.

- Renteavkastningen vi får fra bankene gjennom Fixrate er konkurransedyktig, og risikoen for tap av innskudd i norske banker er lav. Spesielt etter at myndighetene i 2008/09 strammet inn på bankenes krav til likviditet, sier Verpeide.

Full oversikt over alle innskudd

Den kombinerte vannkraftprodusenten og netteieren ønsket ikke å håndtere for mange innskudd tidligere - det ble for tungvint - og da ble beste innskuddstilbud fra enkeltbank viktigst. Men med den presise bankrapporteringen gjennom Fixrates markedsplass, samt den enkle bestillingsprosessen som pleier å vare 2-4 minutter, har SFE åpnet for å gjøre innskudd med god rente gjennom flere banker.

Selskapet vil helst ikke gjøre enkeltinnskudd under 25 millioner, selv om de også har noen av disse, der de har kunnet hente ut en spesielt god rente. Utover renteavkastningen, er samlet kredittrisiko viktigst for et offentlig eid selskap som SFE.

SFE ønsker gjerne også å velge lokale banker gjennom markedsplassen, hvis de kan.

Slipper sjonglering og kredittrisiko

Vestlandske Kraftsamband ble startet opp i 1955 og var en forløper for SFE. De har bygd ut og utarbeidet planer for utbygging av en rekke vassdrag, som Åskåra og Osen, og den utslippsfrie kraftproduksjonen til SFE er attraktiv.

Pyntelig dandert ved kaianleggene, middelaldergårdene på platået over fjorden, en nihulls golfbane og Firda gymnas, er fokuset for selskapet på kjernevirksomheten, og ikke på sjonglering mellom aktivaklasser med høy kredittrisiko.

Ifølge Verpeide gir også selskapets regnskapsavdeling positive tilbakemeldinger. Månedlig rapportering og bilagsføring fra innskuddene kommer via Fixrate, og regnskapsfører melder at det er enkelt å hente inn rapportene i regnskapssystemet til SFE.

 

Elleville strømpriser = milliardtap

For kraftbransjen generelt er det for tiden et høyt investeringsnivå. Kraftprisene er avgjørende for inntektsstrømmen og for å dekke investeringene. Men som vi strømkonsumenter har erfart, har kraftprisen kollapset i perioder i 2020.

Noen svingninger sikres, men langt i fra alt. Det gjøres dessuten i varierende grad av selskapene. Noen kraftselskaper som har inngått sikringskontrakter har gått på milliardtap de siste årene, for når strømprisen har steget kraftig har verdien på kontraktene falt. Men:

- Sikringskontrakter kan gjøre økonomien vår mer robust i perioder med mildere temperaturer og lavt forbruk, avslutter Leif Egil Verpeide.