Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Nysnø plasserte 100 millioner grønt

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
23. Apr 2019 12:21

For to måneder siden sendte vi en lissepasning til bankene via nyhetsbrev; Nysnø Klimainvesteringer ønsket å plassere 100 mill. i grønne bankinnskudd. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

(Foto: Nysnø Klimainvesteringer, bilde: Carl Fredrik Hjelle, Sandnes Sparebank, Brynjar Ellingsen, Fixrate, Bjørn Munthe og Frances Eaton, Nysnø.)

Grønn finans som sådan er i emning, men bransjen har ikke landet på noen standard for grønne bankinnskudd. Derfor definerte vi et gangbart konsept sammen med Nysnø, og utfordret bankene til å komme med tilbud som etterlevde kravene.

Tre banker fikk penger fra Nysnø

Nysnø fikk tilbud fra åtte banker, og valgte å plassere penger i SpareBank 1 Nordvest, Sandnes Sparebank og Stadsbygd Sparebank. Alle disse bankene hadde utlån eller skulle låne ut til definerte grønne formål som passet godt inn i Nysnøs kravspesifikasjon.

Hvem skal låne pengene?

Jan Arild Grødal, plasseringsansvarlig i SpareBank 1 Nordvest, sier at pengene vil bli brukt til finansiering av ren transport og ENOVA-støttede prosjekter. Brit Rønsholm, plasseringsansvarlig i Stadsbygd Sparebank, gleder seg til å finansiere fornybar energi, og Carl Fredrik Hjelle, leder treasury i Sandnes Sparebank, vil bruke pengene til å finansiere bærekraftig landbruk. Dette er prosjekter som bidrar til det grønne skiftet og som i følge finansdirektør Bjørn Munthe treffer Nysnøs krav svært godt.

-Vi synes bankene har svært treffende prosjekter for våre innskuddsmidler. Nysnø Klimainvesteringer skal investere i bedrifter som bidrar til det grønne skiftet, og i påvente av gode case kan vi plassere penger i grønne innskudd, sier Bjørn Munthe i Nysnø Klimainvesteringer.

Bankene tenker bærekraft

For bankene som mottok penger fra Nysnø er bærekraft et viktig fokus fremover.

-Sandnes Sparebank er opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Vi har fokus på miljø og bærekraft. Dette gjenspeiles eksempelvis ved at hovedkontoret vårt er bygget i passivhus-standard og at vi ikke har parkeringsplasser, ved at vi tilbyr grønne billån, samt at vi benytter ESG-kriterier i vurdering av våre bedriftskunder, sier Carl Fredrik Hjelle i Sandnes Sparebank.

-SpareBank 1 Nordvest er opptatt av bærekraft, og i vårt pågående strategiarbeid vil bærekraft være et sentralt element. Vi ønsker å synliggjøre vårt fokus på bærekraft gjennom produktutvikling. Blant annet lanserte vi i januar "grønt boliglån", som har lavere rente enn ordinære boligglån. Kriteriet for lånet er at det skal benyttes til tiltak som er støttet av ENOVA, sier Jan Arild Grødal i SpareBank 1 Nordvest.

-Stadsbygd Sparebank kommer til å øke fokuset på grønne finansieringsløsninger. Blant annet utvikler vi et nytt konsept til kunder som investerer i solcelle-teknologi. Flere produkter vil bli utviklet fremover, og vi gleder oss til å bidra til lavere utslipp, sier Brit Rønsholm i Stadsbygd Sparebank.

Veien videre?

Målet ved denne piloten var fra Fixrates side todelt. For det første var det et kundebehov som måtte løses, noe som gikk i boks ved at Nysnø fikk plassert innskudd grønt. Det andre målet ved piloten var å teste bankenes interesse for grønne innskudd. Vi ser at interessen var stor - på kort tid fikk vi åtte henvendelser hvor bankene gav pris, og tre-fire henvendelser fra banker som ønsket å vise interesse for initiativet.

Utfordringen ved grønn finans knytter seg i stor grad til standardisering og rapportering. Bankene er flinke, og finner opp smarte produkter som kan tilbys kundene, men disse må henge på greip med krav som stilles av investorene som er med på å finansiere bankene gjennom obligasjoner og innskudd. Dersom den enkelte bank skal kjøre eget løp, vil investorene måtte vurdere svært mange ulike produkter. Skisser for standardisering er i prosess, men vi ser at bankene vil kunne slite med å etterleve krav til rapport på en fornuftig måte hensyntatt tidsbruk og ressursbruk. Fixrate opererer mellom bankene og investorene, og kan muligens komme opp med gode initiativ for å gjøre hverdagen enklere for begge parter. Dette vil vi komme tilbake til.

Dagens Næringsliv skrev sak

Dagens Næringsliv skrev nylig en sak om Nysnøs grønne initiativ, og besøkte Sandnes Sparebank og leder på treasury Carl Fredrik Hjelle. Banken har flere lån mot aktører innenfor kravspesifikasjonen som ble definert tidligere, blant annet et lån til Miljøgartneriet på Jæren. Saken kan leses i sin helhet på DNs nettsider (betalingsmur).

Takk til..

Nysnø Klimainvesteringer, ved Bjørn Munthe og Frances Eaton som ivret for piloten som sådan, og takk til alle banker som hev seg rundt og kom med tilbud. Vi setter også stor pris på alle henvendelser som har ramlet inn underveis. Vi satser på å komme i gang med et større prosjekt på grønn finans til høsten, dere får høre mer etterhvert.