Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige ble kunde nr 100 da de plasserte penger i fjorten banker

Skrevet av Brynjar Ellingsen
|
18. Feb 2020 11:10

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige gjorde sine første innskudd via markedsplassen 15. januar 2020. Med det ble de kunde nr 100, og i tråd med tidligere lovnader måtte vi svippe innom nærmeste bakeri før vi besøkte forsikringsselskapet for en rask prat.

– Det er enkelt og oversiktlig å bruke Fixrate, og vi sparer mye tid på å bruke plattformen. Vi ville neppe spredt pengene til så mange banker hvis ikke plattformen var tilgjengelig.

Lisbeth Marie Uvaag, økonomisjef i Jernbanepersonalets (JBF) Bank og Forsikring.

Om JBF Bank og Forsikring

For å bli bedre kjent med organisasjonen, tok vi en prat med Lisbeth Marie Uvaag, økonomisjef i JBF Bank og Forsikring.

– Vi er et finanskonsern som består av Jernbanepersonalets sparebank og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig. Banken har en lang og rik historie som skriver seg tilbake til 1885, da Innskudds-og låneforeningen på Hamar ble etablert.

I følge Uvaag er forsikringsselskapet lukket for allmennheten. Primærkundene i forsikringsselskapet er ansatte i jernbanetilknyttede selskaper, men også barn av ansatte kan be om tilbud på forsikring. Banken derimot, er åpen for alle.

{{cta('28e53874-ea02-4565-98a8-0949b729874b')}}

Plasserte penger i fjorten banker

Forsikringsselskap har sine inntekter fra premieinnbetalinger fra medlemmene og finansforvaltning. Uvaag sier at finansinntektene er viktige, og god avkastning på investeringsporteføljen gjør at premieinntektene fra medlemmene kan holdes nede.

– Vi må forvalte pengene til medlemmenes beste, og da er avkastning på investeringsporteføljen viktig. Vi vil vurdere markedssituasjonen løpende, og kommer til å plassere mer eller mindre i bankinnskudd avhengig av markedet for øvrig.

Da pengene ble plassert, valgte Uvaag å spre pengene til fjorten banker. Årsaken til spredning av midler handler om risiko, Uvaag ønsket ikke å plassere alle pengene i én bank. Tradisjonelt er det forbundet mye jobb med å spre penger til mange, men Uvaag syntes dette gikk fint ved bruk av plattformen.

– Det er enkelt og oversiktlig å bruke Fixrate, og vi sparer mye tid på å bruke plattformen. Vi ville neppe spredt pengene til så mange banker hvis ikke plattformen var tilgjengelig.

En annen ting som er interessant ved denne saken, er at Uvaag også bekler rolle som økonomisjef i banken, og i denne rollen befinner hun seg på den andre siden av bordet. Banken har relativt nylig tatt i bruk Fixrate, og har mottatt innskudd fra en rekke nye bedriftskunder.

– Banken har svært få bedriftskunder, men for å holde innskuddsdekningen på et godt nivå ønsker vi gjerne å ta imot innskudd fra investorer som kommer med større beløp. Derfor har vi åpnet for Fixrate-kunder nå nylig. Vi opplever at det er enkelt å hente innskudd gjennom Fixrate, det er bare å legge ut et tilbud på markedsplassen så kommer pengene temmelig raskt.

Takk til Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig og Lisbeth Marie Uvaag, og lykke til med fremtidig forvaltning. Vi håper på lave premier for medlemmene i tiden som kommer!

 

Se hvordan Fixrate fungerer