Høyeste rente


Siste handel


Innskudd som etterspørres

Fixrate

Tjenesten

Ressurser

Human-Etisk Forbund velger trygge bankinnskudd med god renteavkastning

Skrevet av Team Fixrate
|
19. Jun 2021 15:18

Da Human-Etisk Forbund plasserte 40 millioner via Fixrate i september 2020, avblåste de samtidig jakten på en finansrådgiver. "Trygge bankinnskudd med god renteavkastning" ble løsningen, og som forbundets økonomisjef Harald Masst sier: "Sømløsheten og den digitale flyten på markedsplassen ga meg en a-ha opplevelse, og er så god at jeg sliter med å få øye på forbedringspotensialet ved løsningen."

Balanserer behovet for lav risiko med etikk og bærekraft

Organisasjonen var i 2020 på søk etter en rådgivningstjeneste som kunne bistå med implementering av et nytt investeringsmandat. De ønsket å balansere behovet for lav risiko med etikk og bærekraft. Human-Etisk Forbund (HEF) er i "tillitsmarkedet," og har derfor en snever investeringsstrategi som utelukker aksjer, men inkluderer obligasjoner og bankinnskudd.

Masst forteller at de var nysgjerrige da Fixrate tok kontakt. De hadde fått kontroll på gebyrkostnadene i bankene, men innskuddsrentene var lave, og spørsmålet ble om Fixrate kunne hjelpe.

Gleder seg til å presentere avkastningen på innskuddsrentene

Nå gleder Harald seg for første gang på lenge til å presentere avkastningen på innskuddsrentene for Landsstyret.

De siste par årene har renteavkastningen vært tilnærmet ikke-eksisterende. HEF kan i kalenderåret ha fra 100M til ca. 200M i bank, foreningen får dermed minst en halv million kroner mer i renter nå enn tidligere, det hjelper godt, og er som å plukke opp gratis penger fra gaten.

Rapporteringen på Fixrate oppleves svært oversiktlig, og bestillingsprosedyrene er "lekende lette."

Human Etisk

Benytter Etisk bankguide i Norge for å finne de riktige bankene

Organisasjonen er blitt vant til å ta etikken på ramme alvor. Når midler plasseres i bankinnskudd benyttes derfor "Etisk bankguide i Norge," et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, til å finne de riktige bankene. Deretter plasseres midlene gjennom Fixrate til gode rentebetingelser.

Det er en betydelig syklikalitet i inntektene til HEF. De mottar som andre tros- og livssynssamfunn et tilskudd per medlem per år fra Staten, og tilskuddet kommer i et jafs i juni.

Økning i antall medlemmer betyr økt behov for å plassere likviditet

Deltageravgiften fra de cirka 13 000 årlige humanistiske konfirmantene er en annen velkommen inntektskilde. Dessuten har organisasjonen inntekter fra vigsel, gravferd, og navnefester (høytidelig seremoni der det feires at et barn er født og har fått sitt eget navn).

HEF redegjør i detalj overfor Staten hva de bruker pengene til. Med 120 region- og lokallag og 100 ansatte som aktivt sørger for at aktivitetene gjennomføres samvittighetsfullt, har vi siden 2015 fått på plass et regnskapssystem og en organisasjon som kan redegjøre for hver krone og hvert bilag. HEF får 4000-5000 nye nettomedlemmer årlig, medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (DNK) fortsetter å øke med stor fart.

Harald forteller at medlemsveksten de opplever øker behovet for verktøy til en forsvarlig og transparent forvaltning av Forbundets penger. I dag forvalter økonomiavdelingen minimum 60-70 millioner i bankinnskudd, en beholdning som stadig vokser. Selv med dagens lave renter er det betydelig fortjeneste på å velge riktig bank.

- Banker med gode renter finner vi hos Fixrate, avslutter han.